KIERUNEK: LOGISTYKA W BIZNESIE

Opis studiów

Studia te realizują autorski program kształcenia oparty na amerykańskich i zachodnioeuropejskich wzorcach. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odpowiadające współczesnym wymaganiom logistycznego rynku pracy. Pod okiem doświadczonych praktyków realizują projekty, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.
Głównym celem studiów magisterskich na kierunku LOGISTYKA W BIZNESIE jest kształcenie operacyjnej kadry menedżerskiej dla potrzeb sektora przemysłowego i usługowego, a także jednostek sektora publicznego w zakresie procesów logistycznych. Program studiów obejmuje współczesną wiedzę na temat zarządzania procesami w ramach łańcucha dostaw przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik organizacyjnych. Jednocześnie każdy student uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie, takie jak komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, zarządzanie projektami. Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie są wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im zatrudnienie na stanowiskach menedżerów operacyjnych w procesach realizowanych w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw.

Akredytacja ELA
Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe, mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (minimum 2 lata na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (minimum 5 lat na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce). 

Charakterystyka kierunku.


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Koordynator kierunku: dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

Członkowie Rady Programowej: dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ; dr Agata Rudnicka-Reichel; dr Grażyna Wieteska; Grzegorz Lichocik (praktyk); Jakub Mikołajczyk (praktyk)

Plan studiów.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2024)

Specjalności

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

INFORMATYKA W LOGISTYCE

Specjalność Informatyka w logistyce adresowany jest do osób zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi informatycznych w obszarze logistyki. Narzędzia te dają możliwość kreowania nowych twórczych rozwiązań wpływając na efektywność całej organizacji.

Specjalność kształci specjalistów, którzy potrafią wykorzystać informatyczną infrastrukturę przedsiębiorstwa do usprawniania, optymalizowania i obsługi procesów logistycznych. Studia dostarczają kompleksowej wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi IT w logistyce. Studenci pracują w laboratoriach komputerowych na oprogramowaniu wspierającym poszczególne kursy, nabywając tym samym praktycznych umiejętności w posługiwaniu się konkretnymi aplikacjami. Kadra naukowa specjalności to doświadczeni pracownicy, z dorobkiem naukowym z zakresu wykorzystania narzędzi i systemów informatycznych w zarządzaniu i logistyce, a także zapewniania bezpieczeństwa i ochrony danych.
 
Absolwenci tej specjalności posiadają dobrą znajomość funkcjonowania systemów teleinformatycznych i są przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w strukturach sieciowych oraz zastosowania najnowszych narzędzi zarządzania łańcuchami logistycznymi.

Obejrzyj film.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw adresowana jest do osób zainteresowanych pozyskiwaniem wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania systemem przepływu dóbr i informacji. Program specjalności umożliwia kształcenie przyszłej kadry menedżerskiej szczebla operacyjnego dla potrzeb sektora przemysłowego i usługowego, a także jednostek sektora publicznego w zakresie podstawowych procesów logistycznych realizowanych w łańcuchu dostaw (logistyczna obsługa klienta, zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, spedycja). Studenci zdobywają nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesami przepływów materiałowych, informacji oraz środków finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów gospodarczych działających w ramach łańcucha dostaw. Dzięki praktycznemu podejściu do przekazywania wiedzy i wykorzystaniu innowacyjnych form zajęć (m.in. gra biznesowa), absolwent jest przygotowany do stosowania narzędzi doskonalenia procesów logistycznych i realizacji nowych projektów.

Obejrzyj film.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie znajdują pracę w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w centrach logistycznych, w firmach spedycyjno-transportowych. Są przygotowani do objęcia takich stanowisk jak: 

 • menedżer ds. logistyki, 
 • menedżer ds. zakupów, 
 • menedżer ds. dystrybucji, 
 • menedżer ds. spedycji, 
 • menedżer ds. procesów magazynowych, 
 • menedżer ds. rozwoju dostawców, 
 • spedytor krajowy i międzynarodowy, 
 • specjalista ds. planowania i zarządzania przepływami materiałowymi, 
 • specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw, 
 • specjalista ds. IT w logistyce, 
 • specjalista do spraw zarządzania bezpieczeństwem w logistyce.
   

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licenacjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunków studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu, logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019r.:
należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu; logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:
należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i jakośći"** lub do dyscypliny "ekonomia i finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź