KIERUNEK: MARKETING

Opis studiów

Jeśli interesujecie się badaniami rynku, PR-em, reklamą, mediami społecznościowymi, e-Commerce, studia na kierunku MARKETING są właśnie dla Was. Interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć.

Zdobywacie wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Uczycie się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich.

Kadra prowadząca kierunek współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak The Chartered Institute of Marketing, Marketing Science Institute, University of Maryland, Texas University, dostarczając aktualnej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży.

Aktywność naszych studentów:
Pasjonatom marketingu warto polecić Studenckie Koło Naukowe Marketingu MarkeTEAM, które realizuje takie projekty jak konferencja Łódź Jungle Web, gra miejska Marketing Challenge, Którędy do Marketingu? - spotkania z ludźmi, którzy odnieśli sukces w marketingu. Działalność w tej organizacji to okazja do zdobywania doświadczeń i poszerzania wiedzy teoretycznej w atmosferze przyjacielskich relacji. marketeam.pl/

Studenckie Koło Naukowe Fascynacji Ekspansją Internetowych Mediów FEIM to propozycja między innymi dla fanów mediów społecznościowych. Jego kluczowe projekty to VZlog, czyli studencki wideo blog oraz "Bezpieczne sieci"  - cykl  warsztatów w szkołach o niebezpieczeństwie w sieci i cyberprzemocy, ale także wyjazdy na konferencje, sympozja naukowe, warsztaty czy szkolenia. 

Charakterystyka kierunku.
 


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: dr hab. Magdalena Kalińska-Kula, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Wioletta Krawiec

Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr Bartłomiej Kurzyk, Krzysztof Jędrzejewski (praktyk)

Główne przedmioty

  • Badania marketingowe
  • Zachowania nabywców
  • Nowoczesne technologie w marketingu
  • Marketing międzynarodowy
  • eCommerce
  • Podstawy działalności biznesowej

Plan studiów stacjonarnych.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2022/2023)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku MARKETING są przygotowani do pracy na takich stanowiskach jak specjalista ds. marketingu i handlu, ds. reklamy, ds. public relations, ds. sprzedaży, ds. kluczowych klientów (key account manager), ds. mediów interaktywnych, a także jako menedżer marki (brand manager), doradca klienta, analityk trendów rynkowych, autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter), menedżer produktu, social media manager, e-commerce manager i inne.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź