KIERUNEK: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Opis studiów

Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI to odpowiedź na aktualne potrzeby i oczekiwania studentów. Wielu z nich interesuje się planowaniem kariery zawodowej, myśli o założeniu własnej firmy, śledzi innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie. Wybierając studia na tym kierunku, zostaniecie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie zdobędziecie wiedzę, jak skutecznie zarządzać innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Nauczycie się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy. Dzięki współpracy z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii czy Niemiec będziecie zdobywać kontakty i umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym.

Aktywność naszych studentów:
Przy Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej działa Studenckie Koło Naukowe GLOBALNI. Towarzyszy mu motto „Świat jest bliżej niż myślisz”. Poprzez przynależność do koła studenci rozwijają swoją wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i zarządzania międzynarodowego, spotykają się ze znanymi osobistościami z życia politycznego i społecznego, wspierają procesy integracji społecznej, współpracując m.in. ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi. Nabywają doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami innych krajów i podejmują zagraniczne staże. 

Charakterystyka kierunku.


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Monika Fabińska

Członkowie Rady Programowej: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ; dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ; dr Magdalena Ratalewska, mgr Tomasz Piotrowski, mgr Tomasz Miszczak
 

Główne przedmioty

  • Innowacje w rozwoju biznesu
  • Język obcy w biznesie
  • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
  • Źródła finansowania innowacji
  • Kreowanie zachowań przedsiębiorczych
  • Biznes plan
  • Eko-innowacje

Plan studiów.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2024)

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Ponadto studia otwierają perspektywy zatrudnienia jako specjalista ds. konsultingu, menedżer innowacji, specjalista ds. pozyskiwania funduszy, animator ds. przedsiębiorczości, animator gospodarczy ds. rozwoju technologicznego czy animator gospodarczy ds. rozwoju regionalnego, w instytucjach transferu technologii, parkach technologicznych, instytucjach otoczenia biznesu, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia. fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź