KIERUNEK: RACHUNKOWOŚĆ W BIZNESIE

Opis studiów

Czy wiecie, że kierunek RACHUNKOWOŚĆ W BIZNESIE na Wydziale Zarządzania UŁ powstał jako pierwszy w Polsce? A to wszystko dzięki inicjatywie pracowników Katedry Rachunkowości naszego Wydziału, jednego z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w dziedzinie rachunkowości, rozpoznawanego również za granicą. Katedra ta, określana mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, z około 70 letnim doświadczeniem naukowym, badawczym i praktycznym, wielokrotnie współuczestniczyła w opracowaniu zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości. Studenci tego kierunku mają unikalną szansę zdobywać wiedzę w połączeniu z jej praktycznym zastosowaniem pod okiem wybitnych specjalistów.

Program studiów powstał we współpracy ze specjalistami - praktykami i  jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Studenci poznają między innymi formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawy prawne działalności gospodarczej, zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz podstawy controllingu w przedsiębiorstwie.

Certyfikaty
Studenci mają możliwość uzyskania w trakcie zajęć certyfikatu informującego o znajomości oprogramowania wykorzystywanego do badania sprawozdań finansowych. Certyfikat jest wystawiany przez zewnętrzną firmę Datev.pl – największego dostawcę oprogramowania do badania sprawozdań finansowych na rynku polskim i wiodącego na rynku niemieckim.

Aktywność naszych studentów:
Studenckie Koło Naukowe SIGMA działające przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ jest najstarszym Kołem Rachunkowości w Polsce. Na przestrzeni trzydziestu czterech lat działalności Koło osiągnęło wiele sukcesów naukowych takich jak duża liczba opublikowanych referatów, zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach oraz udział w wielu znaczących konferencjach, seminariach i debatach. Do kluczowych projektów realizowanych przez Koło SIGMA należą: cykliczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON, zajęcia dla studentów I roku Rachunkowość 5+, Akademia Rachunkowości SIGMA - cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do studentów Wydziału Zarządzania organizowanych w semestrze letnim, SIGMA w szkole - warsztaty dla młodzieży. Każdy student zainteresowany tematyką finansów i rachunkowości może ubiegać się o członkostwo w SIGMIE.

Charakterystyka kierunku.


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Michał Wiatr

Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Ewa Walińska, prof. dr hab. Anna Szychta,  Zbigniew Czupryniak (praktyk)
 

Główne przedmioty

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Prawo podatkowe
  • Rachunkowość finansowa
  • Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
  • Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych
  • System finansowo-księgowy
  • Podstawy rachunkowości zarządczej/controllingu
  • Rachunkowość a podatki

Plan studiów.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2024)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku RACHUNKOWOŚĆ W BIZNESIE na Wydziale Zarządzania wyróżniają się wiedzą o innowacyjnym podejściu do rachunkowości uwzględniającym dynamiczne zmiany w otoczeniu podmiotów gospodarczych, potrafią projektować systemy rachunkowości dopasowane do potrzeb modelu biznesowego danego przedsiębiorstwa. Wykazują bardzo dobrą znajomość języków obcych na poziomie B2 oraz narzędzi informatycznych. Są profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa podatkowego, w firmach BPO, w firmach audytorskich, w działach księgowości, działach controllingu w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, na takich stanowiskach jak: specjalista ds. rachunkowości finansowej, specjalista ds. rachunkowości podatkowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia. fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź