KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Opis studiów

Studia te kształcą kierowników i liderów zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach oraz organizacjach sektora publicznego i non-profit. Przygotowują również studentów do prowadzenia własnej działalności lub wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności do rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa.

W pierwszym semestrze studenci zdobywają wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej, ekonomii sektora publicznego, prawa handlowego, współczesnych koncepcji marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych latach mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z pięciu specjalności: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Patrycja Mizera-Pęczek

Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ; dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ

Plan studiów.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2024)

Specjalności

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

MARKETING
Specjalność Marketing jest adresowana do osób zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy naukowej i praktycznej w obszarze marketingu. Jej celem jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w sferze zarządzania działaniami marketingowymi i sprzedażowymi. Studenci zdobywają wiedzę na poziomie zaawansowanym z zakresu marketingu, sprzedaży, badań rynku, PR, komunikacji marketingowej, reklamy, e-commerce. Poznają nowoczesne technologie wykorzystywane we współczesnym biznesie. Doskonalą umiejętności wielopłaszczyznowego spojrzenia na procesy rynkowe oraz umiejętności zastosowania wiedzy z różnych obszarów do rozwiązywania problemów marketingowych. Poszerzają wiedzę z obszaru psychologii klienta, umiejętności wywierania wpływu, oddziaływania grupy na zachowania jednostki, budżetowania, analizy finansowej przedsięwzięć marketingowych.
Obejrzyj film.

STARTUP LAB – KREOWANIE NOWOCZESNEGO BIZNESU
Celem studiów na specjalności „Startup Lab – kreowanie nowoczesnego biznesu” jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowania, realizacji oraz wspierania procesów założycielskich nowej firmy oraz jej wzrostu we wczesnych fazach rozwojowych. Wiedza z tego zakresu dotyczy zarówno tworzenia nowej firmy jak również budowy zespołów zarządzających oraz kształtowania struktur organizacyjnych, które będą w stanie zrealizować ambitne cele biznesowe. Studenci zatem będą rozwijali zdolności wielopłaszczyznowego spojrzenia na procesy założycielskie oraz umiejętności zastosowania pozyskanej wiedzy do rozwiązywania złożonych problemów dotyczących startupów.

Specjalność adresowana jest do studentów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy naukowej oraz umiejętności praktycznych z zakresu procesów budowania nowej dynamicznej firmy oraz jej rozwoju we wczesnej fazie działalności. Odnajdą się tutaj osoby, które planują swoją karierę związaną z pracą w zespołach zarządzających startupami oraz w organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych, które z nimi współpracują i je wspierają.
Obejrzyj film. 

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA
Specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa jest szczególnie adresowana do osób, które chcą zajmować w przyszłości stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach działających na rynkach polskich lub międzynarodowych, a także tych, którzy swoje kariery zawodowe wiążą z prowadzeniem samodzielnej działalności biznesowej i są zainteresowane zdobyciem niezbędnej wiedzy z zakresu:

 • zarządzania strategicznego,
 • sposobów budowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw,
 • ładu korporacyjnego (corporate governance)
 • oraz kreowania wartości przedsiębiorstw.

Specjalność jest również zaprojektowana z myślą o osobach, które zamierzają kierować własnymi przedsiębiorstwami albo przedsiębiorstwami rodzinnymi i poszukują wzorców tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych oraz międzynarodowych.
Zajęcia na specjalności realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych wspólnie z menedżerami przedsiębiorstw.
Obejrzyj film.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi adresowana jest przede wszystkim do osób, które planują kierować działami HR w przedsiębiorstwach rodzimych lub międzynarodowych, do osób, które chcą pracować w firmach konsultingowych świadczących usługi w zakresie HR, do osób planujących założenie własnej firmy, a także tych, którzy pełnią stanowiska kierownicze w różnych organizacjach.
Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyposażenie w złożone kompetencje potrzebne menedżerom HR i wysokiej klasy konsultantom. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat roli menedżera i działu HR w organizacji i strategii, a także na temat programów oraz globalnych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi. Poznają sposoby zarządzania wizerunkiem firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, wykorzystując w tym celu różnorodne narzędzia biznesowe. Dodatkowo uczestnictwo w zajęciach utrwali w nich świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, pozwoli nabyć umiejętności samodzielnego uczenia siebie i inspirowania do nauki innych.
 

Sylwetka absolwenta

Kierunek pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • kierownik ds. strategicznych i planowania, 
 • kierownik agencji doradztwa finansowego, 
 • specjalista ds. ekspansji, 
 • główny analityk biznesowy, 
 • kierownik ds. rozwoju produktu, 
 • kierownik działu badawczo-rozwojowego, 
 • specjalista analizy i rozwoju rynku, 
 • kierownik ds. obsługi biznesu i zarządzania, 
 • kierownik ds. strategicznych i planowania, 
 • kierownik działu administracyjno-gospodarczego,
 • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania, 
 • specjalista ds. doskonalenia organizacji, 
 • specjalista ds. konsultingu, 
 • animator gospodarczy ds. przedsiębiorczości, 
 • specjalista ds. organizacji i rozwoju przemysłu, 
 • specjalista ds. planowania strategicznego, 
 • kierownik działu marketingu, 
 • kierownik działu sprzedaży, 
 • kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, 
 • kierownik agencji reklamowej, 
 • kierownik działu reklamy, 
 • kierownik działu promocji, 
 • kierownik działu public relations, 
 • specjalista ds. marketingu i handlu, 
 • specjalista ds. public relations,
 • specjalista ds. sprzedaży, 
 • specjalista ds. kluczowych klientów (key account manager), 
 • specjalista ds. kultury organizacyjnej, specjalista ds. zarządzania talentami.
   

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licenacjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunków studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019r.:
należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: lingwistyka dla biznesu

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:
należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i jakośći"** lub do dyscypliny "ekonomia i finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla biznesu

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź