KIERUNEK: ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Opis studiów

Chcesz mieć swój udział w działaniach realnie wpływających na zmianę otaczającej Cię rzeczywistości, poprawiających warunki życia, rozwiązujących problemy społeczne, otwierających nowe możliwości?

Interesuje Cię praca jako konsultant, doradca czy menedżer w organizacjach sektora publicznego, takich jak przedsiębiorstwa komunalne i państwowe czy organizacje pożytku publicznego?

Chciałbyś dołączyć do grona ekspertów pracujących w urzędach administracji publicznej czy instytucjach Unii Europejskiej?

A może chciałbyś budować swoją ścieżkę kariery w prywatnej firmie, która realizuje projekty wspólnie z sektorem publicznym?
Jeśli tak, to studiuj na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej!

Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w instytucjach publicznych. Poznasz tajniki strategicznego zarządzania finansami, dowiesz się jak zarządzać projektami w administracji publicznej, poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Będziesz uczestniczyć w warsztatach z zakresu marketingu społecznego i publicznego oraz zarządzania kryzysowego.

Program studiów jest połączeniem aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa z metodami jej praktycznego wykorzystania, co pozwala na kształtowanie umiejętności analizy złożonych problemów decyzyjnych, planowania interwencji publicznych, komunikacji z otoczeniem, prowadzenia dialogu społecznego czy wzmacniania odpowiedzialności za dobro publiczne. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie profesjonalnych umiejętności wykorzystujących interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, przydatną w praktyce funkcjonowania organizacji publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadry zarządzającej w organizacjach sektora publicznego, która musi działać jak menadżerowie sektora prywatnego.

Charakterystyka kierunku.
Plan studiów.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2022/2023)


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: dr Beata Banachowicz
Koordynator kierunku: dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska

Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Danuta Stawasz; dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ; dr hab. Janusz Reichel, prof. UŁ; dr Dorota Sikora-Fernandez
 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tego kierunku będą mieli możliwość znalezienia zatrudnienia w:

  • administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucjach Unii Europejskiej,
  • firmach konsultingowych,
  • instytutach i ośrodkach badawczych,
  • organizacjach międzynarodowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • firmach prywatnych wykonujących zadania publiczne.

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licenacjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunków studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019r.:
należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: lingwistyka dla biznesu

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:
należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i jakośći"** lub do dyscypliny "ekonomia i finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla biznesu

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź