KIERUNEK: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Opis studiów

Wydział Zarządzania jako pierwszy w Polsce wprowadził do oferty studiów kierunek ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.

Na kierunek ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach.

Będziemy wspólnie uczyć się:

 • jak pozyskiwać kandydatów do pracy,
 • w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych,
 • jak wynagradzać i oceniać pracowników,
 • jak zachęcać do rozwoju,
 • jak prowadzić obsługę administracyjną kadr,
 • jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,
 • jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób.

Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

Przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Personalni. Mamy nadzieję na wspólną pracę w Kole, Wasz udział w badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry, współpracę przy pisaniu artykułów naukowych i ich publikowaniu. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje różnych form aktywności, które pomagają nam rozwijać się, dostarczają niezapomnianych wrażeń i dają wiele satysfakcji.

Charakterystyka kierunku.


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Izabela Różańska-Bińczyk

Członkowie Rady Programowej: dr Wojciech Ulrych
 

Główne przedmioty

 • Rekrutacja i selekcja
 • Ocenianie i wynagradzanie
 • Rozwój i szkolenie
 • Obsługa administracyjna kadr
 • Prawo pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Plan studiów.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2024)

Sylwetka absolwenta

Po trzech latach nauki będziecie przygotowani do pracy w różnych zawodach. Są to między innymi (alfabetycznie): analityk pracy, broker edukacyjny, doradca personalny, konsultant ds. kariery, pośrednik pracy, pracownik do spraw obsługi płacowej, pracownik do spraw osobowych, specjalista ds. kadr, specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista ds. rozwoju zawodowego i/lub szkoleń. 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia. fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź