Wprowadzona w Uniwersytecie Łódzkim Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa przewiduje różne ścieżki podejmowania działań interwencyjnych, mających na celu łagodzenie  skutków stwierdzonych przypadków dyskryminacji i mobbingu oraz wprowadza mechanizm zgłaszania przypadków dyskryminacji/mobbingu na uczelni.

Opis schematu działań podejmowanych w przypadku dyskryminacji lub mobbingu dotyczący osób pracujących w UŁ znajdą Państwo w Bazie wiedzy pracownika w Portalu Pracowniczym.