Humanistyka, kultura, zaangażowanie – trzecie śniadanie prasowe UŁ

Podczas trzeciego spotkania z dziennikarzami skupiliśmy się na obszarach związanych z humanistyką i kulturą na Uniwersytecie Łódzkim. Byli z nami dr Maciej Świerkocki (tegoroczny laureat Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego), prof. Marek Domański z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz dr Bartosz Kałużny z Centrum Komunikacji i PR, zajmujący się m.in. wydarzeniami kulturalnymi na uczelni. Niezmiennie nie zabrakło tematów dla łódzkich redakcji od naszych ekspertów. Poruszyliśmy istotne wątki związane ze zbliżającą się rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie i zaangażowaniu uczelni w pomoc dla obywateli ukraińskich.

prof. Tomasz Kamiński
Oleksandra Korniiets (studentka z Ukrainy)
prof. Marek Domański (ASP w Łodzi)
dr Maciej Świerkocki
dr Tomasz Lachowski

Spotkania humanistów #UniLodz, startuje IX edycja NTK 

Na początek – zaproszenie: w piątek (24 lutego) o godz. 18.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu „Jarniewicz i Świerkocki pytają…”. Gościem prof. Jerzego Jarniewicza i dra Macieja Świerkockiego będzie Piotr Paziński – dziennikarz, pisarz, eseista, krytyk literacki i tłumacz. Rozmówcy postarają się odpowiedzieć na pytanie o rolę intelektualisty i uniwersytetu w kulturze w świecie XXI wieku. „Jarniewicz i Świerkocki pytają…” to cykl odbywających się dwa razy w roku spotkań na pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Łódzki. 

Podczas briefingu dr Maciej Świerkocki podzielił się z nami swoimi odczuciami po otrzymaniu Nagrody im. I Rektora UŁ prof. T. Kotarbińskiego: 

Decyzja o wygranej była dla mnie zaskoczeniem. Można ją traktować jako zachętę dla wszystkich piszących, którzy znajdują się poza ośrodkami akademickimi i uprawiają podobną twórczość do mnie. Ten werdykt świadczy o tym, że w kręgach akademickich mogą spotykać się wszyscy piszący. To jest ogromny krok naprzód i mam nadzieję, że nie będę ostatni.

Książka „Łódź Ulissesa” (łódzkiego wydawnictwa Officyna) autorstwa Macieja Świerkockiego została w końcu stycznia ogłoszona najlepszą pracą humanistyczną w Polsce w Konkursie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Laureat otrzymał od Uniwersytetu Łódzkiego 50 tysięcy złotych na dalsze badania naukowe. „Łódź Ulissesa” powstawała równolegle z trwającym ponad 7 lat procesem tłumaczenia przez dr. Świerkockiego „Ulissesa" Jamesa Joyce'a. Zdaniem Kapituły Nagrody, „Łódź Ulissesa” to książka wybitna. Stanowi swoisty dziennik tłumacza, rejestrujący trudny proces translatorski, a jednocześnie jest przewodnikiem prowadzącym czytelnika przez dzieło Joyce'a, towarzyszącym mu w lekturze. 

książka Łódź Ulissesa

Podczas spotkania ogłosiliśmy także datę naboru prac do kolejnej, IX już edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Kotarbińskiego – rozpoczynamy 13 marca. Od początku istnienia konkursu 130 polskich jednostek badawczych zgłosiło do oceny niemal 500 pozycji. W finałach wszystkich edycji znalazło się 40 książek. Więcej informacji o konkursie: www.ntk.uni.lodz.pl  

Nauka i sztuka: UŁ i ASP będą wspólnie organizować wystawy w uniwersyteckich Wozowniach 

W czwartek (16 lutego) przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi podpisali porozumienie, które formalizuje współpracę między obiema uczelniami. Na potrzeby realizacji projektów z pogranicza nauki i sztuki wygospodarowano dwie przestrzenie wystawienniczo-edukacyjne. W planach są liczne wystawy, spotkania, warsztaty i wykłady. Na śniadaniu prasowym był z nami prof. Marek Domański z ASP: 

Nasza współpraca jest długa i owocna. Głównie będziemy operować fotografią, którą będziemy wystawiać w dwóch galeriach UŁ. Skupimy się na artystach z Akademii Sztuk Pięknych, ale także zaproszonych gościach. Projekt „Art and Science” dotyczy takich aktywności w obszarze sztuki, które są w jakiś sposób związane z obszarem nauki. Naszym celem jest przekraczanie granic tych dyscyplin. Stąd współpraca z dr. Tomaszem Ferencem, który będzie się opiekował projektem z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego. 

Uniwersytet Łódzki i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi intensywnie współpracują już od wielu miesięcy, a efektem obustronnych wysiłków są interdyscyplinarne przedsięwzięcia – wystawy, spotkania, warsztaty, wykłady. W zeszłym roku UŁ i ASP zorganizowały dwie wystawy (wystawa fotograficzna „Zrost” Doroty Stolarskiej-Kultys oraz wystawa „Ukraina. Lwów. 2022” prof. Marka Domańskiego). Każda z nich miała swój program towarzyszący. 

Podczas czwartkowego spotkania Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska mówiła: 

Zacieśniająca się współpraca dowiodła, że zespoły, które organizują i promują wydarzenia łączące naukę i sztukę, znalazły wspólny język. Podpisanie porozumienia posłuży zatem usystematyzowaniu naszych działań i pozwoli jeszcze intensywniej promować dokonania naukowe uniwersyteckich badaczy z użyciem języka sztuki. 

Wraz z uroczystym podpisaniem umowy odbył się wernisaż prac fotograficznych Artura Urbańskiego „Koniec miasta”. Artysta proponuje oglądającym swoisty foto-esej z pogranicza socjologii miasta. Opowiada o łódzkich peryferiach – o „rozlewaniu się” metropolii i o tym, jak nasze pragnienie życia w arkadii przyczynia się do jej zniszczenia. Zdjęciom towarzyszą fragmenty wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców jednego z podmiejskich obszarów.  

Nieodłącznym elementem wystawy jest tekst autorstwa dra hab. Tomasza Ferenca, w którym nasz socjolog pisze m.in. o rozrastaniu się suburbiów oraz o nadziejach związanych z przeprowadzkami na krańce miast i pojawiającymi się z czasem rozczarowaniami. 

Nauka i sztuka: UŁ i ASP będą wspólnie organizować wystawy 

„Obiecane inspiracje” – nauka, kultura i sztuka 

Cykl „Obiecane inspiracje” to cykl spotkań z przedstawicielami nauki, kultury i sztuki, który realizujemy pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjatorką jest Agnieszka Janiszewska, która obecnie pisze pracę doktorską przy Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Wydziału Nauk o Wychowaniu, a jednocześnie jest redaktorką i pisarką, autorką powieści „Woda księżycowa”. Prowadzi również warsztaty rozwojowe dla początkujących artystów. Celem cyklu jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branż kreatywnych oraz nauki. Spotkania mogą być również inspiracją dla tych, którzy szukają wskazówek, jak skutecznie wyrażać i realizować swoje przedsięwzięcia artystyczne czy biznesowe. 

opowiadał dr Bartosz Kałużny

Bartosz Kałużny opowiada o cyklu spotkań podczas briefingu

Ważne jest to, że „Obiecane inspiracje” nie mają charakteru spotkań autorskich czy też wernisaży. Prowadząca nie koncentruje się w rozmowach na omawianiu poszczególnych dzieł swoich gości (książek, wyników badań naukowych, obrazów), lecz traktuje proces twórczy w kategoriach uniwersalnych i szuka odpowiedzi na pytania takie jak:  

  • Skąd czerpać pomysły i jak skutecznie realizować własne twórcze projekty? 
  • Jak zostać twórcą?  
  • Jak przełamywać kryzysy twórcze?  
  • Skąd brać odwagę, determinację i inspiracje do twórczego działania?

Także nie jest to hermetyczny klub dyskusyjny, a raczej dyskusja o charakterze uniwersalnym, egalitarnym. Twórcy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami z szerszą publicznością, a członkowie publiczności skorzystać ze spotkania i zainspirować się do własnych inicjatyw, niezależnie od zainteresowań. Proces twórczy bez tajemnic.

Dotychczas udało się zrealizować 5 spotkań: z pisarzem Łukaszem Barysem, pisarką Martą Motyl, filozofem Pawłem Pieniążkiem, właścicielem Wydawnictwa Księży Młyn Michałem Kolińskim oraz malarzem i pedagogiem Jackiem Świgulskim.   

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się spotkanie z pisarką i literaturoznawczynią Anną Ciarkowską. W marcu zaś gościem specjalnym będzie jedna z najbardziej znanych polskich pisarek, laureatka prestiżowych nagród, m.in. Nagrody Literackiej Nike za powieść „Ciemno, prawie noc”, a także doktor nauk humanistycznych, Joanna Bator. Spotkanie to może spotkać się z zainteresowaniem łódzkich miłośników prozy pisarki.  

Spotkania odbywają się w wybrane czwartki zawsze o godz. 18.30 w Obiecana Cafe, otwartej na kulturalne inicjatywy kawiarni w Ogrodach Geyera, przy ul. Piotrkowskiej 295A. Lokal jest współorganizatorem i wspiera cykl kulturalny, nie tylko udostępniając swoje wnętrza, lecz także realizując podcasty, które później można znaleźć w mediach kawiarni oraz uniwersyteckich.  

Rok po wybuchu wojny – eksperci i goście UŁ z Ukrainy komentują 

Tradycyjnie już na spotkaniu obecni byli eksperci UŁ, z którymi redakcje mogły porozmawiać i nagrać wypowiedzi i komentarze. Tym razem w kontekście zbliżającej się rocznicy wybuchu wojny Ukrainie oraz zaangażowaniu UŁ w pomoc dla obywateli ukraińskich, szukających schronienia w naszym kraju. Byli z nami: 

  • dr Tomasz Lachowski (Wydział Prawa i Administracji) – wątki prawa międzynarodowego, osądzania zbrodni rosyjskich, pytania o możliwość reparacji dla Ukrainy 
  • prof. Tomasz Kamiński (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) – geopolityka, ocena polityki UE względem Ukrainy (także Chin)
  • dr Iwona Dembowska-Wosik (Wydział Filologiczny), studentki z kierunku studia polskie z językiem angielskim, który został uruchomiony w maju z myślą o młodych ludziach z Ukrainy uciekających przed wojną: Liubov Kachenovska i Oleksandra Korniiets oraz ukraińska badaczka: dr Halyna Morhun (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), która realizuje projekt w ramach grantów IDUB 

dr Halyna Morhun w rozmowie z dziennikarzem(dr Halyna Morhun)

Wsparcie UŁ dla obywateli Ukrainy 

Od początku wybuchu wojny UŁ angażuje się w pomoc dla Ukrainy i udziela wsparcia w sposób optymalny i adekwatny do zapotrzebowania. Ponad pół tony stearyny na świece okopowe, zakupionej za fundusze zebrane przez społeczność UŁ, trafiło już na ukraiński front. Zbiórkę koordynuje prof. Magdalena Błażewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Wciąż można pomagać za pośrednictwem zespołu pani profesor, również finansowo oraz poprzez przekazywanie żywności (w holu gmachu A WBiOŚ (ul. Banacha 12/16). 

Został utworzony kierunek studia polskie z językiem angielskim, po dwóch naborach (maj i październik 2022) studiuje na nim 66 osób, w tym 65 z Ukrainy. 

Domy Studenckie UŁ przygotowały ponad 415 miejsc, dla obywateli z Ukrainy. Dla blisko ponad 300 osób w tym 130 dzieci w Akademikach UŁ zostały stworzone dwa magazyny, pierwszy z artykułami spożywczymi i środkami pierwszej potrzeby, w tym pościeli i ręczników, w drugim zaś wydawane były ubrania, wózki i łóżeczka a także zabawki dla najmłodszych. Wraz z rosnącymi potrzebami rozpoczęto akcję „Mieszkania dla uchodźców wojennych z Ukrainy”. Na osiedlu zorganizowano spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu oraz tłumaczem, gdzie bez bariery językowej i bez długiego terminu oczekiwania, głównie matki z najmłodszymi dziećmi otrzymały niezbędne informacje na temat stanu zdrowia i wstępne zalecenia dotyczące dalszego leczenia czy prowadzenia szczepień w naszym kraju. Obywateli Ukrainy gościliśmy również w innych naszych obiektach. W Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej 26 przebywało w szczytowym okresie ok. 50 osób, zaś w Stacji Terenowej w Spale 15 osób. Były to rodziny z dziećmi w wieku przedszkolno-szkolnym.  

Organizowaliśmy wydarzenia kulturalne związane z Ukrainą: 

Obecnie na UŁ studiuje około 850 studentów z Ukrainy, to najwięcej w historii uczelni. Ponad 400 osób z Ukrainy w akademikach UŁ (od lutego do wakacji 2022) i około 30 nowych naukowców z Ukrainy na UŁ po wybuchu wojny (niektórzy wciąż tu pracują). 

Uniwersytecki Dzień Dziecka (UA) 

Ruch, zabawa, odkrywanie tajemnic nauki i integracja - Uniwersytecki Dzień Dziecka za nami 

Kolejne spotkanie z dziennikarzami już w marcu 

Idea śniadań prasowych zakłada regularne spotkania z dziennikarzami i przedstawianie im interesujących tematów z życia uczelni, w miejscu sprzyjającym rozmowom ze smacznym jedzeniem przy kawie. To także okazja do wymiany zdań i dzielenia się pomysłami, które często wynikają spontanicznie.  

Fotorelacja - III śniadanie prasowe

Tak było na poprzednich śniadaniach prasowych UŁ

Materiał: Iwona Ptaszek-Zielińska, fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Komunikacji i PR   

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.