Śniadania prasowe UŁ – kolejne spotkanie z dziennikarzami

Uniwersytet Łódzki kontynuuje spotkania z dziennikarzami. Podczas drugiego śniadania prasowego skupiliśmy się na współpracy UŁ z otoczeniem. Podjęliśmy temat ochrony powietrza i roli uniwersyteckich ekspertów w II Panelu Obywatelskim, była także mowa o gali wręczenia Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego oraz o akcji studentów „Zbudujmy Razem Serce” podczas tegorocznej WOŚP w Manufakturze. UŁ to aktywni i zaangażowani naukowcy i studenci. Nie zabrakło także tematów dla łódzkich redakcji od naszych ekspertów.

Zaangażowanie naukowców i studentów 

Grupa osób udziela wywiadu dziennikarzomTematem przewodnim spotkania była współpraca UŁ z otoczeniem. Byli z nami m.in: dr Agnieszka Rzeńca z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, prof. Ewa Kołodziejczyk z PAN (laureatka II edycji Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego) oraz Viktoria Wieczorek, studentka z SKN Inwestor.  

 

Rozwiązania dla klimatu i eksperci z UŁ w II Panelu Obywatelskim 

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego wraz z ekspertami UŁ i Urzędem Miasta Łodzi organizuje II Panel Obywatelski. Jego zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55 procent do 2030 roku?" oraz wypracowanie rozwiązań na rzecz budowania neutralności klimatycznej miasta. 

Kobieta w różowej marynarce przed kamerą mówi do mikrofonówDr Agnieszka Rzeńca z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego opowiedziała o założeniach II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego.

Panel poświęcony jest kwestiom klimatycznym, chcemy zaangażować mieszkańców Łodzi i przy ich współpracy odpowiedzieć na pytanie – co możemy zrobić w naszym mieście, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Zgłoszenia można przesyłać jeszcze do 14 lutego. Zależy nam na wypracowaniu rekomendacji, co jest potrzebne w Łodzi, by poprawić jakość powietrza, warunki życia i ograniczyć skutki zmian klimatu. Wypracowane i przegłosowane przez panelistów rekomendacje, będące formą umowy społecznej zostaną przekazane Prezydent miasta do realizacji. 

- dr Agnieszka Rzeńca, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ 

Mężczyzna udziela wywiadu dziennikarzowi z mikrofonemO zagrożeniach ekologicznych czekajacych nasze i przyszłe pokolenia mówił prof. Tomasz Jurczak z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Prace II Panelu Obywatelskiego w Łodzi koordynują eksperci z dwóch Wydziałów UŁ: Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Są wśród nich: biolodzy, ekolodzy, socjolodzy i ekonomiści, specjalizujący się w problematyce polityki miejskiej, ekonomii środowiska, wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie, transportu zrównoważonego, ekohydrologii, inwestycji i nieruchomości. 

Członkowie zespołu ekspertów UŁ w II Panelu Obywatelskim: 

Więcej informacji o II Panelu Obywatelskim 

 

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego — tworzymy społeczność humanistów 

Nagroda została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. 

Już zdążyła stworzyć grono polskich humanistów, które spotyka się regularnie w Łodzi, podejmuje ze sobą współpracę naukową i ma przede wszystkim okazję, żeby zobaczyć się twarzą w twarz. 

Kobieta udziela wywiadu dziennikarzomZnaczenie Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego dla polskiego świata nauki i humanistyki podkreśliła prof. Ewa Kołodziejczyk z PAN, laureatka II edycji nagrody.

VIII gala wręczenia Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego dla autora najlepszej książki humanistycznej w Polsce, wydanej w 2021 r., odbędzie się 29 stycznia w Łódzkiej Filharmonii. Laureat otrzyma 50 tys. zł na dalszy rozwój naukowy z rąk prof. Elżbiety Żądzińskiej, rektor UŁ.  

Nagroda daje dużą rozpoznawalność w środowisku humanistów. Tradycją są spotkania nominowanych i laureatów wokół wspólnych zagadnień. To okazja do nawiązywania kontaktów i przyjaźni, ale także budowania wspólnoty naukowej i podejmowania współpracy w projektach badawczych. UŁ wysuwa się na pierwszy plan, gdy mówimy o wspieraniu humanistyki krajowej i nadawaniu jej rytmu, większego znaczenia. To bardzo ważne, bo humanistyka zajmuje się człowiekiem i jego relacją do samego siebie i świata. Chodzi o to, by wyprzedzać rzeczywistość i takie prace zwracają uwagę kapituły. Sama Nagroda jest już marką samą w sobie – sam fakt nominowania jest już ogromnym wyróżnieniem. Tworzymy środowisko, gdzie w sposób konstruktywny oddziaływano na dyskusje, które toczą się wokół tego, co nas dotyczy – nie tylko w świecie akademickim, ale i szerzej. 

– prof. Ewa Kołodziejczyk, laureatka II edycji Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego 

Od początku istnienia konkursu niemal 130 polskich jednostek badawczych zgłosiło do oceny 490 pozycji. W finałach wszystkich edycji znalazło się 40 książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła promować i przedstawić szerokiej publiczności, czego efektem jest ponad 1000 wzmianek w mediach o konkursie. Dotychczasowi laureaci nagrody – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Zbigniew Szmyt reprezentują doskonałość naukową i warsztatową. 

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 

 

Aktywni studenci — ogromne serce  

„Zbudujmy Razem Serce” to projekt charytatywny organizowany już od 2010 roku przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor, działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Celem jest zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji. W trakcie trwania finału, który co roku ma miejsce w łódzkiej Manufakturze, studenci budują ogromne serce ze złotych monet. Co roku projekt cieszy się olbrzymią popularnością i rozpoznawalnością. W ciągu dotychczasowych trzynastu edycji przekazano na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy kwotę 623 100,46 złotych. 

Studentka udziela wywiadu dziennikarzomDo wspólnej zbiórki podczas finału WOŚP 29 stycznia zachęcała Viktoria Wieczorek, prezeska Studenckiego Koła Naukowego Inwestor na UŁ.

Nasze Koło to jedna z największych i najprężniej działających organizacji studenckich na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Każdego roku członkowie Inwestora przygotowują co najmniej 10 niezwykłych projektów, w których udział biorą tysiące studentów z całej Polski. Nasze najważniejsze cele to: tworzenie aktywnego środowiska studenckiego, szerzenie wiedzy z zakresu inwestycji i doradztwa biznesowego, budowanie trwałych relacji między środowiskiem akademickim i biznesowym oraz umacnianie więzi społecznych. 

– Viktoria Wieczorek, prezeska SKN Inwestor 

To już czternasty rok z rzędu, kiedy członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inwestor w ramach projektu charytatywnego „Zbudujmy Razem Serce” zaprosili do wspólnego tworzenia wielkiego serca ze złotych monet w łódzkiej Manufakturze. 

 

Kulturalnie na #UniLodz 

Dziennikarze mieli także okazję do rozmów na temat kultury na UŁ. Strefa Kultury #UniLodz to przestrzeń, w której za pomocą sztuki chcemy prezentować i popularyzować działalność badawczo-naukową oraz osiągnięcia akademików Uniwersytetu Łódzkiego. Strefa Kultury współpracuje z badaczami, twórcami, kuratorami i instytucjami artystycznymi i kulturalnymi w Łodzi i w Polsce.  

W Strefie Kultury zajmujemy się przede wszystkim organizacją interdyscyplinarnych wydarzeń, które łączą naukę i sztukę (w obszarze Art and Science). Są to głównie:  

 • wystawy i towarzyszące im wydarzenia,  
 • spotkania artystów z badaczami, a także dyskusje, wykłady, konferencje,  
 • promocja wydawnictw,  
 • popularyzacja działalności edukacyjnej.  

Organizując wydarzenia, koncentrujemy się na przedsięwzięciach związanych z uprawianymi w Uniwersytecie dyscyplinami. Staramy się w ten sposób wykorzystać w pełni nasz potencjał naukowy. W 2022 r. to aż 53 wydarzenia. 

Dwie kobiety rozmawiają ze sobąInformacjami na temat działań i aktywności w ramach Strefy Kultury #UniLodz służyła dziennikarzom Jolanta Sławińska-Ryszka (z lewej) z Centrum Komunikacji i PR UŁ.

 Innym ważnym zadaniem jest wsparcie w komunikacji wydarzeń organizowanych na wydziałach i przez pracowników akademickich UŁ (w szczególności objętych patronatem rektora UŁ). Strefa Kultury #UniLodz łączy działalność rozmaitych dyscyplin i ukazuje rozmaitą aktywność pracowników UŁ w obszarach sztuki, nauki i kultury akademickiej. Opracowując plany rozwoju, dbamy o włączenie ważnych inicjatyw, które już na UŁ istnieją. Kulturą na UŁ zajmują się Jolanta Sławińska-Ryszka i Bartosz Kałużny z Centrum Komunikacji i PR. 

Plany na 2023 rok to ponad 15 wydarzeń, m.in.:  

 • „Koniec miasta” – wystawa fotografii Artura Urbańskiego w formie foto-eseju z pogranicza socjologii miasta opowiadająca o łódzkich peryferiach,  
 • MATERIA. MEDIUM. WYMIANA sztuka papieru | sztuka komunikacji; wystawa papierów czerpanych Zofii Bisiak „całe stado dmuchawców oczekuje wiatru” wraz z programem wykładów i spotkań,  
 • Instalacja dźwiękowa – performatywne słuchowisko nawiązujące do tradycji eksperymentalnej radiofonii, a w szczególności polskiej zrealizowane we współpracy artystyczno-naukowej (Justyna Banaszczyk aka FOQL i dr Natalia Kowalska-Elkader z Wydziału Filologicznego UŁ),  
 • Wystawa artefaktów i zdjęć w ramach doktoratu Marii od Detalu, czyli Marii Nowakowskiej, która przygotowuje na ten temat rozprawę pod kierunkiem dr hab. Wioletty Kazimierskiej-Jerzyk. Humanizacja architektury to termin pojawiający się często w XX-wiecznym dyskursie, a przy tym wcale nie oczywisty. Wystawie towarzyszyć będzie min. wykład przybliżający zakres tego pojęcia i możliwość jego współczesnego zastosowania,  
 • Retrospektywna wystawa poświęcona łódzkiemu artyście, scenografowi, plakaciście Janowi Zielińskiemu przygotowana we współpracy z miejskimi instytucjami kultury, pod kuratelą prof. Wioletty Kazimierskiej-Jerzyk z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ,  
 • Instalacja artystyczno-edukacyjna przygotowana przez kolektyw środowisk akademickich (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe „A co to?” Wydziału Nauk o Wychowaniu we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i kuratorką Magdaleną Kreis, eksplorująca wyzwania dla edukacji XXI wieku: kompetencje przyszłości, współpracę, pojęcie wspólnoty, metodę design thinking w edukacji, myślenie pytajne i szeroko pojętą kreatywność.  

 

Słowo od ekspertów #UniLodz 

Mężczyzna udziela wywiadu dziennikarzowi z mikrofonemJednym z najbardziej obleganych ekspertów był prof. Piotr Szukalski, demograf z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Na spotkaniu obecni byli także eksperci UŁ, z którymi redakcje mogły porozmawiać i nagrać tematy w obszarach, które naszym zdaniem są interesujące zarówno w kontekście całego roku 2023, jak i zbliżającej się powoli wiosny w Polsce: 

 • prof. Piotr Szukalski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) – demografia/kompensacje pocovidowe/obywatele Ukrainy w społeczeństwie 
 • prof. Piotr Krajewski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) – inflacja/finanse/prognozy 2023 
 • prof. Tomasz Jurczak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) – woda w kontekście zmian klimatycznych 
 • prof. Joanna Wibig (Wydział Nauk Geograficznych UŁ) – klimat/zmiany klimatyczne/pogoda 

Kobieta udziela wywiadu stojąc przed kobietą ze smartfonemProf. Joanna Wibig z Wydziału Nauk Geograficznych, jedna z ekspertek II Śniadania Prasowego UŁ, opowiadała o zmianach klimatycznych, jakie czekaja nas w bliższej i dalszej przyszłości.

Idea śniadań prasowych zakłada regularne spotkania z dziennikarzami i przedstawianie im interesujących tematów z życia uczelni. Chcielibyśmy też, by podczas spotkań rodziły się zupełnie nowe tematy, one często powstają spontanicznie, a są w rezultacie bardzo dobre. Kolejne śniadanie prasowe już w lutym. Do zobaczenia! 

Fotorelacja z II Śniadania Prasowego UŁ 

Tak było na pierwszym śniadaniu prasowym UŁ 

Materiał: Iwona Ptaszek-Zielińska, fot. Bartosz Kałużny, Centrum Komunikacji i PR