KIERUNEK: Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych

O studiach

Program studiów obejmuje zagadnienia:

 • Trening interpersonalny
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń
 • Projektowanie szkoleń
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
 • Rozwój kompetencji trenerskich
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
 • Warsztat procesu grupowego, Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
 • Zarządzanie zmianą
 • Kultura organizacyjna
 • Trening twórczości
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
 • Prowadzenie zajęć - narzędzia pracy trenerskiej
 • Prowadzenie zajęć - sytuacje trudne w pracy trenera
 • Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
 • Zarzadzanie sobą, zarządzanie grupą
 • Wypalenie zawodowe
 • Projektowanie własnego szkolenia
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

Szczegółowe informacje: https://www.wz.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe/akademia-trenera-biznesu-rozwoj-umiejetnosci-profesjonalnych

Czas trwania

2 semestry

Kierownik studiów

Sylwetka kandydata

Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dodatkowe informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie BHP,
 • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://www.wz.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe/akademia-trenera-biznesu-rozwoj-umiejetnosci-profesjonalnych

Więcej o UŁ

Kontakt dla kandydata

mgr Katarzyna Kasicka

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania UŁ

Katedra Zarządzania, pokój 337

ul. J. Matejki 22/26

90-237 Łódź

Katarzyna Kasicka

e-mail: kz.wz@uni.lodz.pl

tel. 42 635 52 34