Alicja Bień

Konsul Honorowy Francji w Łodzi

 

Ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1993 r., po rocznym pobycie w Grenoble we Francji, zdobyła Dyplom Prawa Francuskiego Uniwersytetu Pierre Mendes France Grenoble II. W latach 1994-1995 ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego zakończone certyfikatem Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia), a następnie w roku 2003 półroczne studia w zakresie Funduszy Europejskich.

Z uwagi na znajomość prawa francuskiego i języka francuskiego, w 1997 roku odbyła staż w Radzie Europy – Trybunale Praw Człowieka, później zaś roczny kurs dla adwokatów reprezentujących strony przed tym Trybunałem. W roku 1999 przebywała na stażu w Kancelarii Adwokackiej w Belgii (Charleroi – Walonia) u adwokatów Bernarda Roland i Vincenta Grevy.

Aplikację adwokacką ukończyła w 2001 roku i od tego czasu prowadzi własną praktykę adwokacką. W latach 2003 – 2005 będąc już praktykującym adwokatem, ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Francuskiego w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Tours. Następnie od 2008 roku prowadziła w Szkole Prawa Francuskiego zajęcia z technik negocjacyjnych.

W latach 2008 -2011 pełniła rolę Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, a w latach 2010-2013 była członkiem Komisji ds. Szkolenia Aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Od stycznia 2012 r. pełni funkcję Konsula Honorowego Francji w Łodzi.

W dniu 12 maja 2016 roku z rąk Ambasadora Francji otrzymała Insygnia Kawalera orderu Legii Honorowej. W dniu 21 maja 2016 roku otrzymała odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym” wręczone przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwarę.