Cezary Kocik

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej mBank S.A.

Absolwent wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1994 – 1996 pracował w Domu Maklerskim Banku PBG jako makler papierów wartościowych.
W 1996 rozpoczął pracę w Banku PBG gdzie zajmował się Bankowością Inwestycyjną oraz Windykacją i Restrukturyzacją. W roku 1999 pracował w Banku Pekao SA w Departamencie Windykacji i Restrukturyzacji Kredytów.
Od roku 2000 był dyrektorem Oddziału Banku Pekao w Łodzi. Od 2004 roku jest związany z BRE Bankiem.
Był dyrektorem Departamentu ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. W 2007 został Dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu MultiBanku. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Banku ds. MultiBanku, następnie od 2010 do dnia powołania na stanowisko Członka Zarządu (01.04.2012 r.) był Dyrektorem ds. Sprzedaży i Procesów Biznesowych Bankowości Detalicznej. Od kwietnia 2012 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Detalicznej mBank S.A.