dr Barbara Mrozińska-Badura

Prezes Zarządu Telewizji TOYA

Mentor 2020/2021

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora – Łódź
Meeting place:at the Mentor workplace – Łódź

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1

Język spotkań/ Language: Polski / English


Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Z wykształcenia socjolog kultury. Certyfikowany trener-wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi firmy Ernst&Young ( obecnie EY). Dziennikarka, ekspert w dziedzinie mediów, autorka kilkunastu projektów telewizyjnych.
Przez siedemnaście lat wykładowca socjologii i metodologii badań społecznych na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie wykładowca w niepublicznych szkołach wyższych. Od 1997 roku kieruje Telewizją TOYA, jest prezesem Zarządu i redaktorem naczelnym stacji. W 2008 r. odznaczona przez Radę Miasta Łodzi odznaką „ Za zasługi dla Miasta Łodzi”.