dr Jarosław Bauc

Członek Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 1991 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Absolwent University of Windsor w Ontario w Kanadzie (Master of Arts Economics). W 1996 r. był doradcą ministra finansów Mongolii, współtworząc reformę mongolskiego systemu podatkowego. W 1997 r. na stanowisku Doradcy Fundacia Prodemocracia w Ministerstwie Finansów w Rumunii. Również w 1997 r. – Doradca USAID w Ministerstwie Finansów Gruzji.W latach 1998-2000 w Radzie Nadzorczej Banku PKO BP S.A., m.in. na stanowisku Przewodniczącego RN. Zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów, pełnił urząd Ministra Finansów; był przedstawicielem Rady Ministrów w Radzie Polityki Pieniężnej przy NBP. Sprawował funkcję prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego „Skarbiec-Emerytura”;członek rad nadzorczych m.in.: Mostostal Gdańsk S.A., Tras Tychy S.A., Netia S.A.;przewodniczący RN BRE Skarbiec Investments i BRE Agent Transferowy sp. z o.o.;pełnił funkcje: Prezesa Zarządu Skarbiec Investment Managment S.A., Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Skarbiec Asset Managment Holding S.A. Dwukrotnie obejmował stanowisko Prezesa Zarządu Polkomtel S.A.Od 2012 – członek zarządu Polkomtel S.A. Następnie wiceprzewodniczący RN w BNP Paribas Bank Polska SA oraz przewodniczący RN Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. W sierpniu 2013 został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki giełdowej HAWE SA.Od 2009 r. jest członkiem Rady Ekonomicznej Ks. Kard. Kazimierza Nycza, a od 2011 r. członkiem Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Łodzi. W roku 2013 objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. We wrześniu 2014 r. powołany do rady nadzorczej BGŻ BNP Paribas.