dr Jarosław Bauc

Członek niezależny Rady Nadzorczej, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 1991 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Absolwent University of Windsor w Ontario w Kanadzie (Master of Arts Economics). W 1996 r. był doradcą ministra finansów Mongolii, współtworząc reformę mongolskiego systemu podatkowego. W 1997 r. na stanowisku Doradcy Fundacia Prodemocracia w Ministerstwie Finansów w Rumunii. Również w 1997 r. – Doradca USAID w Ministerstwie Finansów Gruzji.W latach 1998-2000 w Radzie Nadzorczej Banku PKO BP S.A., m.in. na stanowisku Przewodniczącego RN.

Zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów, pełnił urząd Ministra Finansów; był przedstawicielem Rady Ministrów w Radzie Polityki Pieniężnej przy NBP. Sprawował funkcję prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego „Skarbiec-Emerytura”;członek rad nadzorczych m.in.: Mostostal Gdańsk S.A., Tras Tychy S.A., Netia S.A.;przewodniczący RN BRE Skarbiec Investments i BRE Agent Transferowy sp. z o.o.;pełnił funkcje: Prezesa Zarządu Skarbiec Investment Managment S.A., Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Skarbiec Asset Managment Holding S.A. Dwukrotnie obejmował stanowisko Prezesa Zarządu Polkomtel S.A.Od 2012 – członek zarządu Polkomtel S.A. Następnie wiceprzewodniczący RN w BNP Paribas Bank Polska SA oraz przewodniczący RN Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.

W sierpniu 2013 został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki giełdowej HAWE SA.Od 2009 r. jest członkiem Rady Ekonomicznej Ks. Kard. Kazimierza Nycza, a od 2011 r. członkiem Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Łodzi. W roku 2013 objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. We wrześniu 2014 r. powołany do rady nadzorczej BGŻ BNP Paribas. Od 2015 r. do grudnia 2020 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.