dr Jerzy Pruski

doradca prezydenta RP ds. ekonomicznych i jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego (w latach 2010–2015)

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. był zatrudniony w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 1989 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Oslo, a w 1990 r. roczne studia na uniwersytecie Windsor w Kanadzie. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych programach badawczych z zakresu polityki pieniężnej i systemu bankowego.

W latach 1991 – 1997 pracował w LG Petro Banku SA m.in. jako wiceprezes Zarządu. W latach 1998 – 2004 był członkiem pierwszej Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2004 do lutego 2008 roku Pierwszym Zastępcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego, gdzie odpowiadał m.in. za kwestie stabilności finansowej. W latach 2006-2007 był przedstawicielem NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego. Od maja 2008 r. do lipca 2009 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.

Od września 2009 r. do stycznia 2017 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu BFG. W latach 2010 – 2015 był przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Nadzoru Finansowego, a od października 2010 r. doradcą ekonomicznym Prezydenta RP. Od 1 lutego 2017 r. do listopada 2018 r. pełnił obowiązki wiceprezesa Getin Noble Banku. Z dniem 7 listopada 2018 r. mianowany Wiceprezesem Zarządu p.o. Prezesa Zarządu Idea Banku.