dr Katarzyna Pisarska

współzałożycielka Europejskiej Akademii Dyplomacji i Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych

Katarzyna Pisarska jest założycielką oraz wieloletnią dyrektorką Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych. Była również Dyrektorem Programowym Warsaw Security Forum oraz Senior Fellow w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Za swoją 10-letnią działalność na rzecz tworzenia jednej z pierwszych pozarządowych akademii dyplomatycznych w Europie w 2013 roku uznana została przez amerykańskie czasopismo „Diplomatic Courrier” jako jedna z 99 najbardziej wpływowych liderów polityki zagranicznej poniżej 33 roku życia. W marcu 2014 roku została nominowana na 6 lat do grona Young Global Leaders, przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

Katarzyna Pisarska akademicko związana jest ze Szkołą Główną Handlową. Zatrudniona w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym kolejno na stanowisku asystenta (2005), adiunkta (2009) oraz profesora nadzwyczajnego (od 2019).
Była kierownikiem projektu Jean Monnet Module European Union, the Eastern Partnership & Russia in a New Geopolitical Context na lata 2015-2018 oraz jest autorką książki  The Domestic Dimension of Public Diplomacy, Evaluating Success through Civil Engagement (Palgrave McMillan 2016). Specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, polskiej polityce wschodniej oraz dyplomacji publicznej.

W przeszłości dr Pisarska prowadziła międzynarodowe badania na Uniwersytecie Harvarda (stypendium Fulbrighta, 2007), w Johns Hopkins University w Waszyngtonie (2010), na University of Oslo (2012 r.) oraz na Australian National University w Canberze (2015). Od 2012 roku jest wizytującym wykładowcą w Akademii Dyplomatycznej Azerbejdżanu. 

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz College of Europe w Brugii.