dr Maciej Jankowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (2014-2015)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1985–1993 był asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na tej uczelni. W tym samym roku ukończył aplikacje radcowską i uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W latach 1992–1993 pełnił funkcję doradcy ministra w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 1996-2004 był wiceprezesem, a później prezesem zarządu Grupy Wydawniczej Polskapresse. W grudniu 2007 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W listopadzie 2011 roku został podsekretarzem stanu w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Funkcję wiceministra pełnił do listopada 2013 roku. Odszedł ze stanowiska po utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W styczniu 2014 r. mianowany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, które piastował do grudnia 2015 r.