dr Paweł Samecki

Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w latach 2004–2009 i 2014–2020

Polski ekonomista, urzędnik państwowy, były wiceminister finansów, były szef UKIE, w latach 2009–2010 komisarz UE ds. polityki regionalnej, członek zarządu NBP.

W okresie 1991-1996 kierował Biurem Pomocy Zagranicznej w urzędzie Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora departamentu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 1997-1998 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Od połowy 1998 r. do stycznia 2002 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2003 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim, od 2004 do 2009 r. był członkiem zarządu NBP. W okresie lipiec 2009 r. – luty 2010 r. pełnił funkcję komisarza ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej. Od 2010 ponownie zatrudniony w NBP, gdzie od sierpnia 2011 był dyrektorem Departamentu Zagranicznego. 17 lutego 2014 r. został ponownie powołany na członka zarządu NBP, funkcję tę sprawował do 2020 r.