dr Tomasz Skalski

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych Atlas Sp. z o.o.

(ur. 1960), doktor nauk technicznych, absolwent Instytutu Pojazdów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, brał udział w programie Executive MBA z University of Maryland, USA. Pracę doktorską obronił w 1992 w University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK. Od 1984 pracownik naukowy, autor i współautor publikacji naukowych, licznych prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych, twórca wielu projektów badawczych. Od 1996 roku w ATLASIE: koordynator ds. inwestycyjnych oraz m.in. szef zespołu doradców ZPG Dolina Nidy S.A., członek kilku rad nadzorczych podmiotów Grupy ATLAS. Od 2007 roku wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Grupy ATLAS