dr Tomasz Skalski

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych Atlas Sp. z o.o.

Doktor nauk technicznych, absolwent Instytutu Pojazdów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego,uczestnik programu Executive MBA Uniwersytetu Maryland, USA. Pracę doktorską obronił w 1992  na Uniwersytecie Strathclyde, Glasgow, Szkocja, Wielka Brytania. Od 1984 pracownik naukowy, autor i współautor publikacji naukowych, wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych, twórca wielu projektów naukowych.

Od 1996 w firmie Atlas: koordynator ds. inwestycji i m.in. kierownik zespołu doradców w ZPG Dolina Nidy SA, członek kilku rad nadzorczych spółek Grupy Atlas.Od 2007 Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.