Grzegorz Justyński

Główny specjalista ds. Elektromobilności

Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

 

Magister socjologii, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1990 roku urzędnik samorządowy, kierownik zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, autor szkoleń i trener. Od 2013 roku Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej, odpowiedzialny m.in. za wdrożenie w Łodzi budżetu obywatelskiego. Obecnie pracuje w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych jako główny specjalista ds. Elektromobilności.