Jacek Podgórski

CEO CFO Członek Rad Nadzorczych, Inter Cars S.A., Decora SA

 

Mentor edycji 2022/2023

Miejsce spotkań: w miejscu uzgodnionym z Mentee

Liczba podopiecznych w tej edycji: 1

Język spotkań: Polski / Angielski


Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zarządzanie. Posiadał licencję maklera papierów wartościowych (obecnie nieaktywna), a także odbył liczne szkolenia z zakresu finansów, prawa podatkowego i zarządzania w Polsce i za granicą.

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem pracy na wysokich poziomach zarządzania w instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Anwil S.A. (2014 - 2018), Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins (2007-2014) oraz jako Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Orlen Asfalt sp. z o.o. (2006-2007). W latach 1997- 2003 związany z Grupą Banku Pekao SA, jako m.in. Zastępca Dyrektora Centrum Finansowania Przedsiębiorstw oraz Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Pekao Development i Pekao Leasing sp. Od 1994 do 1997 roku pracował dla Petrobank  w Łodzi, obecnie PKO Bank Polski,  gdzie m.in. nadzorował inwestycje kapitałowe banku na GPW w Warszawie. W ramach swoich zawodowych obowiązków m.in. nadzorował procesy restrukturyzacyjne grup kapitałowych oraz procesy wewnętrznych przekształceń organizacyjnych. Zarządzał pozyskiwaniem i optymalizacją finansowania zewnętrznego spółek, ryzykiem płynności, kredytowym i walutowym. Był odpowiedzialny za portfel kredytów konsorcjalnych banku oraz finansowanie spółek z sektora dużych przedsiębiorstw.