Joanna Podolska-Płocka

Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

W latach 1991 -2011 pracowała jako dziennikarka „Gazety Wyborczej” w Łodzi.

Od 2011 r. dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Stypendystka Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Fundation Journalists in Europe w Paryżu, The German Marshall Fund of the United States, Waszyngton. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego oraz Odznaką Honorową "Bene Merito" przyznaną przez Ministra Spraw Zagranicznych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Laureatka Nagrody Polin.


Autorka bądź współautorka wielu publikacji książkowych, m. in.: „Litzmannstadt-Getto – Ślady. Przewodnik po przeszłości”, serii „Spacerowników”, m.in. „Łódź żydowska”, „Rosyjskimi śladami po województwie łódzkim”  oraz kilkunastu wystaw, w tym o Janie Karskim, Andrzeju Bobkowskim,  Arturze Szyku.  Popularyzuje historię i kulturę Łodzi, przede wszystkich jej wielokulturowe korzenie i różnorodną współczesność.