Kazimierz Ujazdowski

Senator RP, Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, nauczyciel akademicki, profesor UŁ

Kazimierz Michał Ujazdowski ( ur. w 1964 roku). Absolwent Wydziału Prawa UŁ. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Związany z Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej, francuskim konstytucjonalizmem i współczesnymi zagadnieniami ustrojowymi. W 2019 roku założył Europejskie Centrum Badań Ustrojowych. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Członek Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci "Pamięć i Solidarność", przewodniczący Rady Programowej Ośrodka "Pamięć i Przyszłość". Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN.

W młodości związany z opozycją demokratyczną, uczestniczył w Ruchu Młodej Polski. W 1989 roku członek gabinetu ministra Aleksandra Halla w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2000-2001 i 2005-2007). Współtworzył politykę pamięci i powołał do życia Muzeum Historii Polski. W ramach kampanii przeciwko kłamstwu o "polskich obozach śmierci" doprowadził do zmiany nazwy Muzeum Auschwitz - Birkenau na były niemiecki- nazistowski obóz koncentracyjny i Zagłady.

Poseł na Sejm I,III,IV,V i VII kadencji, członek Parlamentu Europejskiego ( 2014-2019 ). Od wyborów parlamentarnych w 2019 roku jest senatorem RP, przewodniczy Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.


Mentor w Projekcie mentorskim: edycja XI, 2023/2024

Miejsce spotkań: Łódź; Warszawa

Liczba podopiecznych w tej edycji: 1

Język spotkań: polski

Obszar wsparcia mentee: 

  • rozwinięcie kompetencji przydatnych w działalności publicznej i pracy w administracji
  • przygotowanie do pracy naukowej