Krystian Bestry

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Adaptive SAG

Krystian Bestry jest wybitnym specjalistą w dziedzinie projektowania, budowania i rozwoju centrów usług wspólnych, globalnych kontraktów outsourcingowych oraz optymalizacji procesów wsparcia biznesu. W trakcie swojej kariery zawodowej współtworzył i zarządzał centrami usług biznesowych w Polsce, Czechach, Holandii, Irlandii i Afryce Południowej zatrudniające łącznie ponad 3500 osób.

Od 2015 roku Krystian Bestry pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz CEO firmy ADAPTIVE Solutions & Advisory Group - wiodącej na rynku europejskim firmy doradczej w obszarach outsourcingu usług biznesowych, transformacji przedsiębiorstw, tworzenia Centrów Usług Wspólnych (SSC/GBS), zarządzania projektami i procesami, zarządzania zmianą czy wdrażania nowych technologii. 
ADAPTIVE Solutions & Advisory Group wspiera organizacje z bardzo dynamicznie rozwijającego się sektora nowoczesnych usług biznesowych (BSS) w przystosowaniu do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i podwyższenia konkurencyjności poprzez centralizację, transformację i automatyzację procesów. 
Obecnie Krystian Bestry zarządza zespołem ponad 70 konsultantów, którzy z sukcesem realizują projekty dla klientów na kilkunastu międzynarodowych rynkach.

W latach 2007 – 2014, jako Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Poland, a później Infosys BPO EMEA, odpowiedzialny za wdrażanie strategii rozwoju i zarządzanie usługami serwisowymi centrów Infosys BPO Ltd. - przedsiębiorstwa należącego do międzynarodowego koncernu Infosys Ltd., będącego globalnym dostawcą zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu oraz IT.  Wcześniej, w latach 2004-2007 zarządzał Europejskim Centrum Usług Philips Electronics i odegrał kluczową rolę w przejęciu i przeniesieniu Centrów Usług Wspólnych w Polsce, Tajlandii i Indiach do struktur Infosys BPO.

W ramach swojej odpowiedzialności kierował projektami tworzenia centrów usług wspólnych i transformacji w obszarach księgowości i finansów, obsługi baz danych, procesów zakupowych i wsparcia sprzedaży dla m.in. Philips Royal Electronics, Procter & Gamble, Apple, Microsoft, Atlas Copco, AkzoNobel, Daikin Europe i Rio Tinto. Ostatnie doświadczenia doradcze obejmują wsparcie wdrożenia modelu usług biznesowych dla Amway Gmbh, Deloitte, Elekta, Eurofins, Takeda International Gmbh, Tate & Lyle, HCL czy OpusCapita.

Krystian Bestry był także jednym z współzałożycieli i wieloletnim Wiceprezesem Zarządu Związku Liderów Usług Biznesowych ABSL, największej organizacji branżowej zrzeszającej inwestorów i działającej na rzecz rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i w Europie Centralnej.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, magistrem Zarządzania o specjalizacji Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe, a także posiada tytuł BA Oxford Brooks University w zakresie Audytu i Zarządzania Finansowego.


Mentor w Projekcie mentorskim: edycja XI, 2023/2024

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora

Liczba podopiecznych w tej edycji: 2

Język spotkań: polski, angielski

Obszar wsparcia mentee:

  • rozwój kariery zawodowej, dobór odpowiednich szkoleń zwianych z branżą nowoczesnych usług biznesowo-consultingowych
  • wskazanie kierunku rozwoju jak i wsparcie we wzmacnianiu potrzebnych kompetencji
  • aktualna wiedza z zakresu BSS, GBS oraz efektywnego zarządzania biznesem
  • nabycie umiejętności w sprawowaniu przywództwa w zespole, ukierunkowanie na współpracę
  • wsparcie w osiągnięciu założonych celów, wzmocnienie umiejętności interpersonalnych