Maciej Dunajski

Profesor fizyki matematycznej na Uniwersytecie Cambridge i Fellow Clare College w Cambridge

Maciej Dunajski jest profesorem fizyki matematycznej na Uniwersytecie Cambridge i Fellowem Clare College w Cambridge.

Maciej Dunajski studiował fizykę na Politechnice Łódzkiej i doktoryzował się na Uniwersytecie w Oxfordzie w grupie Rogera Penrose'a, z którym współpracuje do dzisiaj. Habilitacje i profesurę uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się fizyką teoretyczną (Ogólna Teoria Względności Einsteina i matematyczna teoria czarnych dziur) oraz matematyką (geometrią oraz równaniami różniczkowymi). Jest autorem dwóch książek i ponad 70 publikacji naukowych. 

Z ramienia Londyńskiego Towarzystwa Matematycznego jest zaangażowany w pomoc krajom Afryki Subsaharyjskiej w rozwijaniu nauk matematycznych i przyrodniczych.