Marek Szcześniak

Executive Manager at Nest Bank

Doświadczony specjalista w obszarze ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Do lipca 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank. Wcześniej przez lata związany był z Grupą PKO BP, gdzie jako wiceprezes nadzorował funkcje zarządzania ryzykiem w Kredobanku, a następnie w PKO Banku Hipotecznym. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1998 roku.
Od 2002 roku zajmował stanowiska kierownicze w BRE Banku, Banku BPH, DnB Nord Polska, Allianz Bank Polska.

Jest absolwentem Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Ukończył program menedżerski „Personal Leadership Academy” w ICAN Institute.