Maria Rzepnikowska

Członek Zarządu Federacji Europejskich Ekspertów Rachunkowości

Prezes Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o., posiada ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie księgowości i rewizji finansowej. Ma znaczące osiągnięcia w zakresie metodologii prowadzenia badań sprawozdań finansowych. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu rachunkowości. Występuje w instytucjach rządowych jako ekspert z dziedziny rachunkowości dla zespołów przygotowujących lub opiniujących zmiany w przepisach prawa. Maria Rzepnikowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno—Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu Finansów i Rachunkowości na tym samym Wydziale. Maria Rzepnikowska posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W latach 1992-1995 była Członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Reprezentuje Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Radzie Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Maria Rzepnikowska współpracuje w tworzeniu 4 i 7 Dyrektywy UE. Brała również udział w pracach nad 43 Dyrektywą UE.