Maria Rzepnikowska

Pierwsza przedstawicielka Polski w zarządzie Federacji Europejskich Ekspertów Rachunkowości

Biegły rewident, specjalistka z zakresu rachunkowości, była członkini zarządu Deloitte w Polsce, pierwsza przedstawicielka Polski w zarządzie Federacji Europejskich Ekspertów Rachunkowości 

W latach 1992–1994 zajmowała stanowisko wiceprezesa Zarządu „PROVIDUM“ SA, a następnie przez rok zajmowała samodzielne stanowisko ds. metodologii w tejże spółce. W 1996 r. firma Providum SA połączyła swoją działalność audytorską z firmą międzynarodową Deloitte & Touche Audyt Services sp. z o.o. Była partnerem odpowiedzialnym za usługi audytorskie i usługi z zakresu rachunkowości w firmie Deloitte, w której pełniła także funkcję prezesa zarządu oraz Chairmana.

Maria Rzepnikowska była absolwentką Wydziału Ekonomiczno—Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu Finansów i Rachunkowości na tym samym Wydziale. Maria Rzepnikowska posiadała uprawnienia biegłego rewidenta. W latach 1992-1995 była Członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Pełniła funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Reprezentuje Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Radzie Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Współpracowała w tworzeniu 4 i 7 Dyrektywy UE. Brała również udział w pracach nad 43 Dyrektywą UE.

Maria Rzepnikowska zmarła w 2021 r.