Michał Bielawski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Adaptive SAG

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora - Łódź 
Meeting place: at the Mentor workplace - Łódź 

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition: 1-2

Język spotkań/ Language: Polski


Jest absolwentem Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania oraz Ekonometrii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Ma ponad kilunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu. Do zespołu Infosys BPO Poland dołączył w 2005 roku. Od 2009 roku pełni obowiązki Kontrolera Finansowego Infosys BPO Europe, będąc odpowiedzialnym za finanse firmy w regionie EMEA (Polska, Czechy, Holandia, RPA).

Koordynował oraz nadzorował takie działania w obszarze Finansów i Rachunkowości jak rachunkowość i sprawozdawczość ustawowa i korporacyjna, budżetowanie i prognozy finansowe oraz zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami. Jest również liderem międzynarodowych zespołów F&A w Łodzi, Brnie i Holandii. Obecnie współpracuje z ADAPTIVE Solutions & Advisory Group.