Michał Bielawski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Adaptive SAG

Jest absolwentem Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania oraz Ekonometrii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Ma ponad kilunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu. Do zespołu Infosys BPO Poland dołączył w 2005 roku. Od 2009 roku pełni obowiązki Kontrolera Finansowego Infosys BPO Europe, będąc odpowiedzialnym za finanse firmy w regionie EMEA (Polska, Czechy, Holandia, RPA).

Koordynował oraz nadzorował takie działania w obszarze Finansów i Rachunkowości jak rachunkowość i sprawozdawczość ustawowa i korporacyjna, budżetowanie i prognozy finansowe oraz zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami. Jest również liderem międzynarodowych zespołów F&A w Łodzi, Brnie i Holandii. Obecnie współpracuje z ADAPTIVE Solutions & Advisory Group.


Mentor w Projekcie mentorskim: edycja XI, 2023/2024

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora

Liczba podopiecznych w tej edycji: 2

Język spotkań: polski, angielski

Obszar wsparcia mentee:

  • rozwój kariery zawodowej, dobór odpowiednich szkoleń zwianych z branżą nowoczesnych usług biznesowo-consultingowych
  • wskazanie kierunku rozwoju jak i wsparcie we wzmacnianiu potrzebnych kompetencji
  • aktualna wiedza z zakresu BSS, GBS oraz efektywnego zarządzania biznesem
  • nabycie umiejętności w sprawowaniu przywództwa w zespole, ukierunkowanie na współpracę
  • wsparcie w osiągnięciu założonych celów, wzmocnienie umiejętności interpersonalnych