Michał Sopiński

Doradca Zarządu MS POS Poland

Miejsce spotkań: online / w miejscu uzgodnionym z Mentee / Łódź
Meeting place: online / place agreed with Mentee / Łódź

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition: 1

Język spotkań/ Language: Polski / English


Absolwent Wydziału   Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Uniwersytetu w Amsterdamie, doktor nauk ekonomicznych. Od 1995 roku nauczyciel akademicki m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 2003-2005 menadżer w Nestle Waters Direct (Łódź, Oksford). W latach 2005-2014 związany z grupą Kapitałową Invar&Biuro System S.A. jako Dyrektor Handlowy, Wiceprezes Zarządu, Przewodniczący Rady Dyrektorów. W okresie 2006-2019 Członek Zarządu MS POS Poland Sp. z o.o. odpowiedzialny za sprzedaż. Doradca zarządów firm start-upowych z obszaru IT. Doradca zarządów firm start-upowych z obszaru IT.

Prywatnie miłośnik polskiej przyrody, pasjonat aktywnych form wędkarstwa i sportów zespołowych.