Monika Moser

Head of TBS Procurement Solutions and Global TBS Hub Lead (Lodz/Poland), VP, FCCA

Monika Moser od 2015 roku pełni rolę prezesa w Takeda SCE Sp. Z o.o. będącej centrum usług wspólnych spółek Takeda z Europy, Kanady i krajów META. W jej odpowiedzialności leży zarządzanie usługami serwisowymi Centrum. W latach 2010 – 2014 zarządzała zespołem Accounting & Reporting w w/w Centrum i była odpowiedzialna za działalność operacyjną oraz projektową w obszarze księgowości i raportowania, wcześniej pracowała w branży BPO oraz w obszarze audytu sprawozdań finansowych.