Paweł Lechowicz

były Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Kuwejt i Królestwie Bahrajnu

W 1991 ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizując się w historii stosunków międzynarodowych. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczął służbę w Urzędzie Ochrony Państwa. Od 2001 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie w 2004 ukończył aplikację kontrolerską.

W latach 2006–2008 piastował funkcję zastępcy szefa Agencji Wywiadu w stopniu pułkownika. W latach 2009–2013 pracował jako radca-minister w ambasadzie RP w Waszyngtonie, gdzie zajmował się głównie kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, zwłaszcza w rejonie państw Zatoki Perskiej. Po powrocie do kraju objął stanowisko zastępcy dyrektora Inspektoratu Służby Zagranicznej MSZ, a następnie dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych. Od grudnia 2017 do czerwca 2023 ambasador RP w Kuwejcie z akredytacją także na Bahrajn.