Piotr Pawłowski

Director, APAC Operations

W marcu 2019 objął stanowisko Head of Supply Cahin Logistics, Middle East & Asia Pacific w Siemens. Wcześniej odpowiadał za projekt centralizacji procesów obsługi klientów i logistycznych w Siemens (region Europy) i zarządzał Centrum Usług Wspólnych w Polsce. Absolwent Canadian Executive MBA (SGH/ University of Quebec at Montreal UQAM), Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SGH) oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 10 lat związany z koncernem Siemens, w którym pracował w różnych obszarach funkcyjnych i realizował projekty m.in. z zakresu IT, HR, Logistyki. Od ponad 4 lat zaangażowany w budowę i zarządzanie wielofunkcyjnym Centrum Usług Wspólnych w Siemens, dodatkowo współdziała w ramach Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce. Główny potencjał wzrostu Centrum jest realizowany w oparciu o centralizację procesów logistycznych i back office w Europie i jest to obecnie jeden z projektów referencyjnych o tej specyfice i skali w koncernie w Europie. Prywatnie, mąż i ojciec oraz pasjonat podróży i sportów (głownie biegi długodystansowe). Poza tym, zafascynowany nowymi trendami w biznesie/gospodarce tj. big data, przemysł 4.0, BPO.