prof. Stanisław Liszewski

Rektor UŁ (1996-2002)

Polski geograf, urbanista, profesor, wykładowca, przewodniczący Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną przy Wydziale Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki przy prezydium PAN, od 1991 r. prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, były dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1996-2002 rektor UŁ. Poza tym członek wielu innych organizacji naukowych. Autor licznych publikacji naukowych, promotor i recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. W 2011 został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Zmarł 23 kwietnia 2016r.