prof. Włodzimierz Nykiel

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

 

Profesor nauk prawnych, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2008-2016, kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest założycielem (1997) i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ.

Autor czterech książek i współautor bądź redaktor piętnastu innych. Napisał ponad sto dwadzieścia artykułów, glos i innych opracowań. Prowadził wykłady na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours – jako professeur invit (Francja), a także na Wirtschafts Universitt w Wiedniu (Austria).

Był między innymi: członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), Przewodniczącym Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007), członkiem Rady Legislacyjnej (2006-2010). Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, jest członkiem Board of Trustees w IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) w Amsterdamie. Od 2002 r. należy do International Fiscal Association; w latach 2005-2011 członek zarządu (Executive Committee) tej organizacji. Jest także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego „Kwartalnika Prawa Podatkowego”. Zasiada w radach programowych „Przeglądu Podatkowego”, „Prawa i Podatków” oraz Advisory Board „EC Tax Review”.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W 2016 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.