prof. Zygmunt Derewenda

Department of Molecular Physiology and Biological Physics, University of Virginia

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1976). Doktoryzował się w zakresie chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Był pracownikiem naukowo-badawczym w brytyjskim University of York, profesorem biochemii na University of Alberta, Kanada. Od 1996 r. jest profesorem fizjologii molekularnej i biofizyki University of Virginia w USA. Wykładał m.in. w Korei Południowej, Australii, i na wielu uczelniach w Europie i USA.

Prof. Derewenda jest specjalistą w zakresie biologii molekularnej i krystalografii białek, zajmuje się szeroką tematyką która obejmuje m.in. problematykę kurczliwości mięśni gładkich i etiologii nadciśnienia, oraz badania nad nowymi lekami przeciwko wirusowi Ebola.

Jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych o bardzo wysokich wskaźnikach cytowań. Aktualnie pełni funkcję Koedytora organu Międzynarodowej Unii Krystalografii: Czasopisma Acta Crystallographica. Od 10 lat jest również dyrektorem programu prowadzonego w kilku uczelniach USA pozwalającym polskim studentom na odbycie rocznych staży w laboratoriach naukowych. Został odznaczony przez Senat UŁ Odznaką „Universitatis Lodziensis Amico”, oraz przez Senat PŁ odznaką „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”.