Robert Fintak

Prezes Zarządu Terra Hexen Sp. z o.o.

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora
Meeting place: at the Mentor workplace

Liczba podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1-2

Język spotkań/ Language: Polski 


Absolwent studiów MBA Akademii Koźmińskiego, podyplomowych studiów z zakresu Dyplomacji, ZZL, Zarządzania i Marketingu oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista w zakresie budowania sieci franczyzowych i partnerskich. Ukończył wiele szkoleń z zakresu sprzedaży, przywództwa, budowania relacji, PR, NLP, Kaizen, jak również negocjacji międzynarodowych przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Posiada uprawnienia trenera oraz pełnomocnika i menedżera systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001. Jest członkiem Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej. Założyciel ILS, jednej z największych firm translacyjnych w Polsce, Hutchinson Institute a obecnie Prezes spółki z branży nowoczesnych technologii - Terra Hexen, zajmującej się systemami bezzałogowymi oraz detekcją i neutralizacja dronów. Jego firmy i działalność społeczna wielokrotnie nagradzana były godłem Solidna Firma 2005, 2008, 2010, Quality International 2013, nagrodą Łódzko/ludzko odpowiedzialni 2012, otrzymał list z podziękowaniem od Prezydenta RP, Brązowy Laur Konsumenta 2005, prowadzi szeroką i intensywną działalność CSR. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata trójki dzieci, lubi kuchnię bałkańską i podróże, odwiedził już ponad 40 krajów.