Tomasz Furman

Członek Zarządu Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.

Członek Zarządu Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., lidera rynku leków dostępnych bez recepty w Polsce z siedzibą w Pabianicach.

W 2008 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pisząc dysertację na temat „Używacz uprzedni znaku towarowego” pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Promińskiej.

W Aflofarmie sprawuje nadzór nad prawnymi aspektami funkcjonowania spółki w kraju i poza granicami. Odpowiada również za działania komunikacyjne oraz za projekty z zakresu CSR. Członek Zarządu Aflopa Nieruchomości Sp. z o.o.

Od 2017 roku Prezes Fundacji Aflofarm, której  głównym celem jest wspieranie ochrony zdrowia, promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu farmacji i medycyny.