Tomasz Sadzyński

Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju Szpitala, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

 

Polski samorządowiec, urzędnik administracji publicznej. Ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

W wyborach samorządowych w 2006 z listy Platformy Obywatelskiej uzyskał mandat radnego łódzkiej rady miejskiej. Po objęciu stanowiska marszałka województwa przez Włodzimierza Fisiaka został powołany na sekretarza województwa łódzkiego. W 2011 r. objął stanowisko prezesa zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które pełnił do 5 kwietnia 2016 r. Do stycznia 2019 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.