Anna Maria Wesołowska

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku

Mentor edycji 2022/2023

Miejsce spotkań: miejscu uzgodnionym z Mentee

Ilość podopiecznych w tej edycji: 1

Język spotkań: Polski 


Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódzka sędzia, 28 lat orzekała w sprawach karnych. Ekspert od przestępczości zorganizowanej, współautorka ustawy o świadku koronnym. 

Inicjatorka prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów, w ramach edukacji prawnej. Ambasadorka wprowadzania edukacji prawnej do szkół. Autorka poradnika prawnego „Bezpieczeństwo Młodzieży”. Członek Rady do spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek Rady Ekspertów do spraw Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dzieci Niczyje. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie.