Bożena Graczyk

Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląski S.A.

 

Bożena Graczyk od 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa ING Bank Śląski S.A. Przed dołączeniem do ING Banku, spędziła wiele lat w firmie KPMG, gdzie pełniła różne role. Była Partnerem w obszarze usług finansowych, a także zajmowała stanowisko Dyrektora Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym oraz Dyrektora Zespołu ds. usług doradczych z zakresu rachunkowości.

W latach 1996-1997 miała okazję pracować w KPMG Hiszpania, gdzie brała udział w badaniu sprawozdań finansowych instytucji finansowych. 

Jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 1992 roku uczestniczyła w programie Tempus na University of Limburg. W latach 1996-1997 roku studiowała na University of Bristol w Wielkiej Brytanii oraz na École Nationale des Ponts et Chaussées we Francji, gdzie ukończyła Program Executive MBA in International Business. W 2005 roku uzyskała dyplom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zdobywając uprawnienia biegłego rewidenta.