dr Jakub Wiśniewski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – w 2001 r. został magistrem stosunków międzynarodowych. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (na Uniwersytecie Warszawskim). Ponadto w 2001 r ukończył studia na kierunku socjologia i polityka społeczna w prestiżowym Instytucie Roehampton na Uniwersytecie Surrey w Londynie.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i publicystycznych (m. in. W Tygodniku Powszechnym) z zakresu integracji europejskiej, polityki społecznej i migracji, wśród jego książek znajdują się m. in. monografia „Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003”, czy raport „5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, którego jest redaktorem i współautorem.

Zawodowo związany z wieloma instytucjami z obszaru dyplomacji i polityki międzynarodowej, jest Członkiem Rady Programowej Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Członkiem Rady Ośrodka Studiów Wschodnich, Członkiem Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i Członkiem Rady Naukowej Instytutu Zachodniego. 

Był etatowym pracownikiem m. in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w którym został dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania. Od września 2014 r. do stycznia 2016 r. pełnił funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.

Jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jakub Wiśniewski koordynuje problematykę współpracy ekonomicznej, praw człowieka, wyzwań globalnych i aktywności RP w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Koordynuje międzynarodową współpracę rozwojową. Odpowiada za problematykę dotyczącą relacji z państwami Ameryki Łacińskiej. Ponadto koordynuje sprawy z zakresu strategii i programowania polskiej polityki zagranicznej.