dr Jakub Wiśniewski

Vice President & Director of the Globsec Policy Institute

Mentor w VI edycji projektu mentorskiego 2018/2019

Miejsce spotkań mentoringowych (miejscowość): Bratysława – Skype lub inny komunikator


Urodzony w Łodzi w 1977 r., jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – w 2001 r. został magistrem stosunków międzynarodowych. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (na Uniwersytecie Warszawskim). Ponadto w 2001 r ukończył studia na kierunku socjologia i polityka społeczna w prestiżowym Instytucie Roehampton na Uniwersytecie Surrey w Londynie. Jest autorem licznych publikacji naukowych i publicystycznych (m. in. W Tygodniku Powszechnym) z zakresu integracji europejskiej, polityki społecznej i migracji, wśród jego książek znajdują się m. in. monografia „Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003”, czy raport „5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, którego jest redaktorem i współautorem.

Zawodowo związany z wieloma instytucjami z obszaru dyplomacji i polityki międzynarodowej, jest Członkiem Rady Programowej Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Członkiem Rady Ośrodka Studiów Wschodnich, Członkiem Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i Członkiem Rady Naukowej Instytutu Zachodniego. Był etatowym pracownikiem m. in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w którym został dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania. Od września 2014 r. do stycznia 2016 r. pełnił funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.