Piotr Glen

Właściciel PMG PRO CSR Event Marketing Media

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz studium menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto absolwent SGH, na której z wyróżnieniem ukończył Studia Menedżerskie. Jest jedną z pierwszych w Polsce osób, która zawodowo zajmowała się CSR. Ekspert rynku eventowego w Polsce. W 2011 roku nominowany przez czytelników MICE Poland do konkursu Osobowość Roku branży eventowej. Od początku swojej kariery zawodowej ściśle związany z branżą ubezpieczeniową. Najpierw z Zakładem Ubezpieczeń i Reasekuracji Polonia (obecnie Uniqa SA), później z łódzkim Oddziałem TUiR Warta. Do 31 grudnia 2015 r. pełnł funkcję Dyrektora ds. Zaangażowań Społecznych w Centrali Firmy, odpowiadając za całokształt działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych w PZU.