prof. Leszek Wojtczak

Rektor UŁ (1984-1990)

Magisterium z fizyki otrzymał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w 1961 roku, a stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych w 1964. W 1969 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, nadany przez Radę Naukową Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, następnie, w 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1985 roku profesorem zwyczajnym nauk fizycznych.

Wspierał działalność UŁ na rzecz integracji europejskiej, umacniał współpracę międzynarodową (Ośrodek Badań Europejskich, placówki Alliance Française i British Council, Alliance of Universities for Democracy), Przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1989-1990). 

Otrzymał szereg odznaczeń oraz nagród krajowych i zagranicznych. Należy do nich: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982), Order Papieski Pro Ecclesia et Pontifice (1990), Krzyż Oficerski Palmes Academices de la Republique Francaise (1986), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 30 grudnia 2018 r.