Rafał Labiński

Circle Lead Transaction Monitoring Optimisation Investigations Pillar w ING Hubs Poland

 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja, Wydziału Prawa i Administracji (kierunek: administracja gospodarcza) (2006) oraz podyplomowych studiów „Coaching i Mentoring organizacyjny”, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (2014).

Karierę zawodową rozpoczął 2007 roku pracując dla Unisys Ltd. w Anglii jako pracownik operacyjny. Po 1,5 roku awansowany na stanowisko specjalisty w departamencie emerytur i rent. Z początkiem 2011 roku zatrudniony przez Barclays Bank Plc na stanowisko Starszego Specjalisty ds. Emerytur, specjalizując się w transferach środków pieniężnych zgromadzonych na pracowniczych funduszach emerytalnych. Pod koniec 2012 roku wrócił do Polski, aby kontynuować swoją karierę zawodową jako Analityk w dziale zakupów materiałów produkcyjnych w BSH sprzęt gospodarstwa domowego sp. z o.o w Łodzi.

W latach 2013 – 2021 pracował w Nordea. Od 2021 pracuje w ING Hubs Poland, Circle Lead Transaction Monitoring Optimisation Investigations Pillar