Rafał Labiński

Circle Lead Transaction Monitoring Optimisation Investigations Pillar w ING Tech PL IBSS

 

Urodzony 23.04.1982 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja, Wydziału Prawa i Administracji (kierunek: administracja gospodarcza) (2006) oraz podyplomowych studiów „Coaching i Mentoring organizacyjny”, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (2014).

Karierę zawodową rozpoczął 2007 roku pracując dla Unisys Ltd. w Anglii jako pracownik operacyjny. Po 1,5 roku awansowany na stanowisko specjalisty w departamencie emerytur i rent. Z początkiem 2011 roku zatrudniony przez Barclays Bank Plc na stanowisko Starszego Specjalisty ds. Emerytur, specjalizując się w transferach środków pieniężnych zgromadzonych na pracowniczych funduszach emerytalnych. Pod koniec 2012 roku wrócił do Polski, aby kontynuować swoją karierę zawodową jako Analityk w dziale zakupów materiałów produkcyjnych w BSH sprzęt gospodarstwa domowego sp. z o.o w Łodzi.

Od marca 2013 zatrudniony jako Koordynator Zespołu w Nordea Operations Centre, Nordea Bank AB S.A. w Łodzi. Jako Koordynator jest odpowiedzialny za zarzadzanie zespołem w dynamicznie zmieniających się warunkach przenoszenia procesów finansowych z krajów skandynawskich do Łodzi. Dodatkowo wraz z kadrą menedżerską planuje corocznie budżety, strategie rozwoju i szkoleń oraz wskaźniki efektywności.