Sławomir Fijałkowski

Założyciel kina Charlie w Łodzi

Menadżer, animator kultury, magister kulturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Założyciel Forum Kina Europejskiego oraz Kina Charlie (należącego do Europa Cinemas i SKSiL) w Łodzi, nagrodzonego nagrodą PISF dla najlepszego kina.
Wykładowca zagadnień kinematograficznych i filmowych na PWSFTviT oraz Gabinecie Edukacji Filmowej (zagadnienia filmowe związane z edukacją filmową). Prelegent na sympozjach i konferencjach z zagadnień kinematograficznych oraz klastrowych.
Uhonorowany Odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi". Należy do różnych organizacji i stowarzyszeń m.in.: Stowarzyszenia "Kina Polskie” (członek – założyciel, laureat "Złotego biletu"), Członek Polskiej Akademii Filmowej przyznającej Polskie Nagrody Filmowe "Orły", Przewodniczący Mediaklastra w Łodzi, członek założyciel Fundacji Filmowej SeMaFor, Fundacji Miasto Kultury i innych.