Tomasz Maciejak

BPO Practice Director at SII Poland

W firmie Sii Tomasz Maciejak odpowiada za budowę nowej linii biznesowej BPO.

Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jakie zdobywał w korporacjach z branży Business Process Outsourcing oraz Shared Services. Pracował m.in. w firmie Deloitte-Touche i w Grupie Kapitałowej Pelion – początkowo na stanowisku Audytora Wewnętrznego w PGF SA, a następnie Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych UAB NFG (Litwa). W latach 2008-2013 był związany z Genpact – jednym z czołowych dostawców BPO, kierując biurami w Polsce i Czechach. W latach 2014-2017 pełnił funkcję Prezes Zarządu Business Support Solutions SA. Stanowisko Dyrektora Centrum Kompetencyjnego BPO w Sii Polska objął w roku 2018.

Biegły Rewident i Certyfikowany Audytor Wewnętrzny, uczestniczył w prestiżowym programie ACCA. Autor licznych publikacji o rynku Outsourcingu i Usług Wspólnych.

Absolwent VIP Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Informatyka i Ekonometria.