Nominowani do nagrody są nie tylko doskonałymi naukowcami. Finaliści konkursu angażują się w aktualny dyskurs medialny, społeczny, historyczny, filozoficzny, etc. Udowadniają, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale również określona postawa etyczna i otwarte podejście do świata.

Poniżej prezentujemy wybrane refleksje, wykłady, rozmowy nominowanych do Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

DEBATY I WYWIADY

Zapraszamy do wysłuchania krótkich wywiadów i debat pomiędzy najlepszymi humanistami w Polsce, finalistami VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Rozmawiają: prof. Stefan Konstańczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Dorota Korwin-Piotrowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Krzysztof Stachewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Zbigniew Szmyt z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Danuta Ulicka z Uniwersytetu Warszawskiego.

REFLEKSJE HUMANISTYCZNE

prof. Andrzej Mencwel

 

"Pełno teraz różnych zapowiedzi cudownych przemian, jakie spowodować ma lekcja tej pandemii. Niektóre z nich wypowiada się z apokaliptycznym patosem, pozostaję wobec nich sceptyczny, jeśli nie obojętny. Na pewno musimy zmieniać nasz stosunek do ziemi, wody i powietrza, ale to wiadomo nie od tego roku, zaś poprawy przewidywane są na dekady, jeśli nie stulecie"

 

prof. Andrzej Mencwel

Uniwersytet Warszawski, nominowany w I edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za książkę "Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX".

WIĘCEJ

REFLEKSJE HUMANISTYCZNE

Prof. Grzegorz Ziółkowski

 

Humanistyka przeciwko wirusom.

 

"Podejrzewam, iż wielu humanistkom i humanistom towarzyszy dziś refleksja, że jako pracownicy naukowi znajdujemy się w dość uprzywilejowanej sytuacji. Wielu z nas może wykonywać dużą część swoich zadań zdalnie i w znacznym stopniu ograniczyć opuszczanie bezpiecznej przestrzeni domowej. Nasuwa to pytanie o nasz wkład w funkcjonowanie społeczne w dobie kryzysu. Czy możemy się na coś przydać?"

 

prof. Grzegorz Ziółkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureat V edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, za książkę "Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w…

WIĘCEJ

REFLEKSJE HUMANISTYCZNE

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

 

"Dopiero odpowiedź na pytanie: czy wiesz co przeżyłeś? pozwoli nam zmienić postawę wobec naszej egzystencji jako istot pośród innych form życia."

 

Czy będziesz wiedział co przeżyłeś?- Humanistyka przyszłości w czasach pandemii? Autorka przedstawia wizję świata bardziej solidarnego, opartego na współpracy, proponuje wypracowanie nowego stylu życia i innej organizacji przestrzeni publicznych.

 

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Nominowanąaw V edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, za książkę "Miasto w działaniu.…

WIĘCEJ

REFLEKSJE HUMANISTYCZNE

prof. Ewa Kołodziejczyk

 

Humanistyczny plan Marshalla. Kilka myśli na czas pandemii i długo po niej. "Obecna sytuacja pandemii w naszym kręgu cywilizacyjnym boleśnie unaocznia, w jak niedostatecznym stopniu wsłuchiwano się w słowa humanistów, od lat apelujących o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W efekcie rabunkowej polityki przestrzennej stłoczeni w starych i nowych blokowiskach mieszkańcy miast widzą z okna najwyżej to, co inni jadają na obiad"

 

prof. Ewa Kołodziejczyk

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laureatka II edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za pracę "Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza".

WIĘCEJ