Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

  • matematyka,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku.


Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych stanowi ważny wkład w proces podnoszenia jakości zaawansowanego kształcenia na poziomie akademickim. Program stwarza doktorantowi możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów). Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej.


Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.


Studia trwają osiem semestrów. Prowadzone są w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i są nieodpłatne.


T. 42 635-44-23
E. Sekretarz.SDNSiP@biol.uni.lodz.plSiedziba Szkoły

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 12/16
90-237 ŁódźDyrektor Szkoły

Prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
II piętro, pok. 211

T. 42 635 44 14
E. Dyrektor.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl


Dyżury
poniedziałek 12:00-14:00
czwartek 14:00-15:00


Rada Szkoły


Przewodnicząca Rady Szkoły

prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska


Nauki biologiczne

dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

prof. dr hab. Jerzy Bańbura


Nauki chemiczne

dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ

dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ


Nauki fizyczne

prof. dr hab. Cezary Gonera

dr hab. Jarosław Perkowski


Matematyka

prof. dr hab. Dariusz Zagrodny

dr hab. Andrzej Komisarski


Nauki o Ziemi i środowisku

dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ

dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. UŁ


Przedstawiciele Doktorantów

mgr Dominika Szczerbiec

mgr Izabella Kośka

mgr Katarzyna KurpetSekretariat Szkoły


Mgr Ewa Mikołajczyk-Zając

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
III piętro, pok. 303


T. 42 635 44 23

E. Sekretarz.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl


Dyżury
poniedziałek 12:00-14:00


Regulamin szkoły

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - kliknij, aby pobrać