Szkoła Doktorska BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

biolmedchem


Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:


  • nauki biologiczne
  • nauki medyczne
  • nauki chemiczne


Szkoła Doktorska BioMedChem z założenia jest szkołą interdyscyplinarną i ma unikalną ofertę programową. W Szkole będą kształcić się doktoranci w trzech dyscyplinach, przy czym wiedza zdobywana w zakresie wybranej dyscypliny będzie pozostawać w ścisłym związku z pozostałymi. Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską. Wspólne zajęcia seminaryjne będą stanowiły platformę do poszerzania wiedzy w tych trzech obszarach, dotychczas uważanych często (aczkolwiek niesłusznie) za odrębne. Będzie to cenne uzupełnienie zdobywanej wiedzy, prowadzące do lepszego i pełniejszego rozumienia procesów i zjawisk biegnących na styku przyrody ożywionej i jej otoczenia. Podmioty tworzące Szkołę umożliwią korzystanie z ich wyposażenia badawczego i prowadzenie badań pod kierunkiem cieszących się światową renomą uczonych.Studia trwają osiem semestrów. Prowadzone są w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i są nieodpłatne.


Siedziba Szkoły

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
ul. Banacha 12 /16
90-237 ŁódźDyrektor Szkoły

Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ


ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
II piętro, p. 279

T.42 635 46 66

E. Dyrektor.BioMedChem@biol.uni.lodz.pl

Dyżury do ustalenia po wcześniejszym kontakcie z Sekretarzem Szkoły.


Dyżury:

Poniedziałek - 12:00 – 12:45
Rada Szkoły

Rada Szkoły BioMedChem - kliknij, aby pobraćSekretarz Szkoły

Dr Aleksandra Budzyńska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
II piętro, p. 277

T. 42 635 44 62

E. Sekretarz.BioMedChem@biol.uni.lodz.pl

Dyżury

Praca zdalna, możliwy kontakt mailowyRegulamin Szkoły

Uchwała nr 684 Senatu UŁ z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem - tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą nr 684 Senatu UŁ z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) - załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej BioMedChem

Sprawozdanie doktoranta z realizacji IPB wraz z opinią Promotora - załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej BioMedChem

Arkusz oceny doktoranta wraz z opinią Promotora - załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej BioMedChem